Automatické zavlažování zahrady

Klimatologové předpovídají, že v nadcházejících letech bude u nás  v letních měsících stále méně a méně vody. Co to bude znamenat pro zelené oázy kolem našich domů? Chceme opravdu pořád myslet na to, má-li zahrada co pít a večer co večer se mořit s konví nebo hadicí? Je na čase zvážit výhody automatického zavlažování.

Každodenní ruční zavlažování je otravné, existují dokonce i různé triky, třeba s volbou takových rostlin ve výsadbě, které udržují vlhkost. O výhodách automatického zavlažování ale nelze pochybovat. Pokud si závlahový systém zabudujeme sami, vyjde nás levněji a ušetří nám v dlouhodobém pohledu nejen čas, ale i náklady za vodu.

Moderní automatické systémy

Různé typy zavlažovacích technik se liší v tom, jak je voda získaná ze zdroje distribuována. Cílem je zásobit zeminu vodou rovnoměrně a přiměřeně. Nejmodernější automatický zavlažovací systém sestává z podzemního potrubního rozvodu, na kterém jsou v určitých místech namontovány postřikovače a ovládací ventily. Když je závlaha uvedena v činnost, tlak vody vysune postřikovače nad povrch, kam se po ukončení zavlažování opět skryjí. Požadovaná místa jsou zavlažována pohodlně, rovnoměrně a rovněž velice přesně. Nechybí účinný vodní filtr zachycující případné nečistoty z vodního zdroje tak, aby nedocházelo k ucpávání trysek. Systém bývá většinou rozdělen na několik sekcí podle velikosti zavlažované plochy, vydatnosti zdroje a také s ohledem na rozdílné požadavky na množství vody a dobu zavlažování v jednotlivých sekcích. Může být kombinován s kapkovou závlahou pro keřovou výsadbu. Při instalaci musíme dbát na správné rozmístění postřikovačů, umožňující jejich vzájemné překrývání zavlažovaných ploch, i proto je celý prostor u výkonnějších systémů rozdělena na sekce, v nichž závlaha probíhá samostatně s možností nastavení různých režimů, co se času i vydatnosti zálivky týče. Toto rozdělení bývá nutné i v případě, kdy není zdroj vody pro zavlažování celé plochy tak vydatný, aby mohly zároveň pracovat všechny postřikovače. Zároveň nemusí být použito velké čerpadlo. Také lze využít v jednotlivých sekcích kombinace různých typů postřikovačů. Celý systém můžeme spouštět manuálně bez ohledu na nastavené parametry, ale nejvíc oceníme právě jeho schopnost pracovat plně automaticky – nejlépe v brzkých ranních hodinách, kdy rostliny vláhu nejlépe přijímají a kdy je také nejmenší výpar. Pokud řídí zavlažovací program počítač a připojíme i srážkové čidlo, při dešti se systém automaticky zablokuje a spustí se znovu po odparu srážek. Denní potřeba vody v běžné zahradě je ve vegetační sezoně dva až pět litrů na čtvereční metr trávníku.

Montáž závlahového systému

Zabudování závlahového systému po přípravě přehledného závlahového plánu je snadné i pro laika. K práci potřebujeme: speciální nůžky na řezání trubek a šroubováky různých velikostí. Proud vody se dělí na několik větví, které se sbíhají ve ventilových boxech. Ventily na elektrické ovládání uvolňují průtok vody do jednotlivých větví. Do ventilového boxu namontujeme maximálně tři ventily. Zahloubíme ho do země tak, aby byl přístupný. Na vyvedené koncovky se později napojí rozvodné potrubí.

Vydatnost zdroje vody

Předem si ověříme vydatnost zdroje vody, který máme pro zavlažování k dispozici: záleží na tom množství napájecích hadic pro jednotlivé postřikovače – čím více vody za minutu je možné systému dodat, tím méně napájecích hadic je zapotřebí. Pokud hodláme použít vodu z vodovodního řadu, můžeme si snadno sami změřit výkon (průtok) nejjednodušším způsobem, kalibrovaným kbelíkem a stopkami. Máme-li vlastní studnu nebo nádrž na dešťovou vodu, sníží výběr čerpadla náklady na pořízení závlahového zařízení: i při použití malého čerpadla může být později zavlažování plně automatizováno – počítač, který je možné k závlahovému zařízení koupit, pak řídí dobu jeho chodu. Všechny napájecí hadice vedou k místu odběru vody, kterou podle zadání elektronické řídící jednotky do systému pouští ventily na elektrické otevírání. Závlahový počítač může být zapojen až ve vzdálenosti dvacet metrů na chráněném místě, potřebuje jen elektrickou přípojku (a případně také čerpadlo).

Smontování systému

Smontovat systém zvládneme za den, dva. Nejvíc času padne na sestavení jednotlivých součástí podle nákupního plánu. Kompletní montáž se provádí na zemi. Teprve po přezkoušení vložíme systém do země. Zahrada bude v této přechodné fázi vypadat neutěšeně, ale pokud jsme pozorně vyryli drny a po uložení hadic je dali zpět, zatlačili je a dobře zalili, zhruba za týden nezbudou na trávníku po našem zásahu téměř žádné stopy. Zpočátku budeme nejspíš okouzleně sledovat, jak se zadešťovače vysouvají nad úroveň trávníku, jako by je ovládala neviditelná ruka, a začínají dělat svou práci. Vyzbrojíme se na to podívání šroubovákem, abychom mohli v případě potřeby upravit dosah a úhel rozstřiku vody. Nakonec naprogramujeme závlahový počítač, který pak ve zvolené době spustí zavlažování a zinscenuje malý balet vysouvajících se rozstřikovačů.

This entry was posted in Tvorba zahrady and tagged , . Bookmark the permalink.