Reply To: Jak se zbavit bodláčí

Úvodní stránka Fóra Problémy s pěstováním Jak se zbavit bodláčí Reply To: Jak se zbavit bodláčí

#3117
med
Správce

Jedná se pravděpodobně o vytrvalý pcháč rolní – oset (Cirsium arvense). V první fázi zabraňte rostlinám v kvetení. Jeden květní úbor obsahuje až 80 nažek, které vítr roznáší do velké vzdálenosti. Nažky si dokáží uchovat dlouhou dobu klíčivosti (až 6 let). Mechanická likvidace rostlin i s kořeny je obtížná, protože koření do velké hloubky a velice dobře regenerují i malé zbytky kořenů. Použijte proto selektivní herbicid na dvouděložné plevele Lontrel 300. Aplikuje se většinou během dubna, kdy je rostlina ve fázi před začátkem plouživého růstu, tedy listové růžice. Pokud není pozemek osázený, lze provádět aplikaci pomocí postřikovače plošně. Jinak je možná aplikace bodová nebo pomocí štětce na listové plochy.