Řezání dřeva motorovou pilou

řeže dříví na zimu řetězovou pilou
Řezání dřeva motorovou pilou, foto archiv

Kdy si koupíme řetězovou pilu, z příbalového letáku se většinou dozvíme základní informace, jak přístroj pracuje. Pokud jsme ale řezání motorovou pilou nikdy nedělali, budeme potřebovat informací trochu víc. Sice nejsme profesionálové, pro které platí dané bezpečnostní předpisy, ale měli bychom se jim i řídit také, aby nedošlo k úrazu.

Řetězová pila, foto archiv

Než začneme s řetězovou pilou pracovat, měli bychom se správně obléknout. Vlající šály a plandající košile jsou zcela nevhodné, řetěz pily je může snadno zachytit. V ideálním případě máme ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle a rukavice, pevné boty a košili se zapnutými rukávy zastrčenou v kalhotách, lépe však dobře viditelnou pracovní kombinézu, kterou by měl mít i nás pomocník, máme-li nějakého.

Kdy je práce s řetězovou pilou nevhodná

S motorovou ani elektrickou řetězovou pilou bychom neměli pracovat, jsou-li povětrnostní podmínky nepříznivé. Déšť, sníh, mlha jsou nebezpečné zvláště při práci s pilou elektrickou, ale neprospívají ani pile motorové. Zrovna tak se vyhneme silnému větru a bouřce. Dále je práce s řetězovou pilou omezená podobně jako třeba řízení auta – pilu stejně jako volant držíme vždy pevně oběma rukama, v žádném případě nepracujeme, když v sobě máme alkohol či omamné látky, nenecháváme s nástrojem pracovat mladistvé a už vůbec ne děti, dáváme pozor na dění kolem sebe…

Místo, kde pracujeme

Řezání pilou, foto archiv

Než začneme řezat, zajistíme, aby na našem stanoviště v okruhu asi čtyř metrů nebyl nikdo další. Pokud kácíme strom, je vzdálenost ještě větší, a to nejméně dvojnásobek výšky stromu. Pracoviště si nejprve pozorně prohlédneme, tedy v případě, že pracujeme na neznámém terénu. Jde o to, abychom například při práci neudělali krok zpět a nešlápli do díry nebo nezakopli o kámen či pařez, případně se nezřítili ze stráně. S běžící nezajištěnou pilou by to byl vážný problém. Při řezání dříví v žádném případě nelezeme s nezajištěnou pilou po pořezaných špalcích a polenech, nepřelézáme klády ani terénní nerovnosti. Řetěz pily v takovém případě zajistíme brzdou. Pokud pracujeme ve výšce, musíme pilu zabezpečit proti pádu a během práce držet pilu tak, aby její podélná osa byla mimo tělo obsluhy. Nikdy nepracujeme s pilou výše než je úroveň našich ramen, ani během práce nestojíme na nestabilním žebříku.

Jak se správně postavit k práci

K práci s řetězovou pilou se postavíme s mírně rozkročenýma nohama, levou mírně nakročenou před pravou. Kolena pokrčíme, abychom se při práci nemuseli ohýbat – předejdeme tak bolestem v zádech. Držíme obě rukojeti, prsty je zcela objímáme tak, že palec levé ruky držíme kvůli zpětnému nárazu pod přední rukojetí. Praváci i leváci pracují s pilou stejně. Nikdy nedržíme pilu jen jednou rukou. Pilu držíme pohodlně tak, aby byla co nejlépe vyvážená.

Řízi, řízi…

Broušení řetězu pily, foto archiv

Řetězovou pilu startujeme na čisté ploše na zemi. Motorová a elektrická se nestartují zcela stejně a model od modelu se také trochu liší, proto si nejprve pečlivě přečteme návod. Než pilu nastartujeme, upozorníme na to lidi v nejbližším okolí (například pomocníka, který polena odebírá apod.). Aktivujeme řetězovou brzdu. Pustíme motor na plné otáčky a zkusmo uřízneme kus dřeva. Řežeme naplno, tak nehrozí, že by dřevo pilu sevřelo. K řezání využíváme zejména spodní část řetězu, neřežeme náběhovou části špičky lišty, neboť hrozí zpětný náraz, který by nás mohl zranit. Pokud se řetěz ztupí, nabrousíme ho nebo necháme nabrousit. S tupým bychom toho moc nenařezali. Potřebuje-li motorová pila doplnit benzín, musíme si ho namíchat s olejem v poměru, který je dán výrobcem. Také olej doléváme podle potřeby. Při této činnosti by měla stát pila na pevném povrchu.

Po práci

Po práci pilu očistíme a vyčistíme i filtr. Jestliže a pilou nebudeme delší dobu pracovat nebo ji někam převážíme, vylijeme palivo z nádrže. Řetěz necháme povolený a pilu položíme na karton na suché a bezmrazé místo v garáži nebo v dílně.