Údržba zahradního nářadí

Zavěšené zahradní nářadí čeká na údržbu
Zahradní nářadí, foto med

Dobře udržované zahradní nářadí nejenže dobře vypadá a déle vydrží, ale také se s ním snadněji pracuje. Rýč obalený těžkou zeminou je těžší a méně účinný než čistý rýč, tupé plotové nůžky znesnadňují stříhání a řezné plochy na rostlinách jsou spíše roztřepené než hladké. Nejdůležitější je údržba zahradního nářadí brzy po použití, udržovat kovové části naolejované a řezné části ostré.

Rýč, foto TAM

Ruční nářadí vhodněji zavěsíme na stěny nebo uložíme na police, než je stavěli na podlaze. Ostré nářadí musíme ukládat mimo dosah dětí.

Nářadí pro práci s půdou

Rýč, foto archiv

Při práci v mazlavé půdě čistíme list rýče v průběhu rytí, nikoliv jenom po skončení práce. Nalepenou zeminu setřeme nožem nebo ponoříme list do vědra s vodou. Po práci odstraníme z rýče, z rycích vidlí, z motyčky nebo lopaty veškerou zeminu. Podle potřeby nářadí omyjeme a pak osušíme. Ztupené ostří naostříme plochým pilníkem. Pokud nebudeme nářadí v blízké budoucnosti používat, potřeme všechny kovové části olejem. Vědro s pískem používají při udržování nářadí profesionální zahradníci. A to tak, že vědro naplníme naolejovaným ostrým pískem a před uložením nářadí několikrát zarazíme do písku.

Údržba zahradního nářadí po sezóně

Brusný kotouč, foto archiv

Čepele a hroty nářadí vydrhneme drátěným kartáčem a vodou. Nářadí necháme oschnout a podle potřeby naostříme. List rýče nebo motyčky upneme do svěráku a plochým pilníkem naostříme obě strany. Pracujeme stejnoměrně a pomalu, ostří nemá být stejné jako u nože. Z násad a rukojetí odstraníme všechnu přischlou zeminu a pokud jsou ze dřeva, uhladíme je smirkovým papírem a otřeme hadrem namočeným do lněného oleje. Nakonec všechny kovové části postříkáme aerosolem, který odpuzuje vodu a zabraňuje korozi.

Nářadí s motorem

Čištění sekačky, foto med

U nářadí s elektromotorem prohlédneme kabely, zda nejeví známky opotřebení a zda není uvolněný přívod k zásuvce. U strojů s benzinovým motorem vyprázdníme palivovou nádrž a vypustíme olej – pokud je to doporučeno v návodu. Prohlédneme zapalovací svíčky, vyčistíme všechny součástky a nechráněné kovové části postříkáme antikorozním prostředkem odpuzujícím vodu. Pokud je nutné servisní ošetření a stroj nebude používat v zimě, dáme ho do servisu.

Nářadí k řezu

Pila, foto TAM

Čepele důkladně vyčistíme a otřeme hadrem namočeným v oleji. Jestli nářadí naostříme sami nebo ho dáme naostřit, to závisí na naší zručnosti, na vybavenosti zařízením k ostření a na typu nářadí. Zahradní nože můžeme brousit sami – potřebujeme jemný brousek pro ostří ostré jako břitva a středně jemný brousek pro běžné (a bezpečnější) ostří. Nečistotu z čepele odstraníme denaturovaným lihem a na olejový brousek kápneme trochu oleje (místo vlhčení vodou). Čepel přidržujeme stále pod úhlem asi 30 stupňů a prstem ji lehce stlačujeme dolů. Ostříme krouživým pohybem – u běžných nožů po obou stranách, u některých dražších nožů jen po jedné straně.

Jak na zahradní nůžky

Zahradní nůžky, foto archiv

Při práci se zahradními a plotovými nůžkami občas používáme olejový brousek – pro ostření břitu, nikoliv čepele. Většinou ale dáváme tupé nůžky odborně naostřit. Ostření nůžek na olejovém brousku je pracnější než ostření nože. V obchodech lze koupit ostřiče pro zahradní nůžky a plotové nůžky, se kterými je poměrně snadná práce. Čepele špatně pracujících nůžek mohou být někdy spíše uvolněné nebo příliš utažené nežli tupé. Když přidržíme nůžky směrem dolů za jedno držadlo, druhá čepel se má pomalu otevírat. Jestliže se tak nestane, upravíme utažení šroubu.

Postřikovače

Postřikovače, foto archiv

Vypláchneme je hned po použití a vystříkáme čistou vodou tak, abychom chemické látky odstranili ze všech součásti. Když postřikovač pracuje špatně nebo vůbec nefunguje, zkontrolujeme trysku a filtr. Ucpanou trysku neprofukujeme ani neuvolňujeme drátem – jen ji důkladně proplachujeme proudem vody. Jinou běžnou závadou je opotřebené nebo prasklé těsnění – náhradní těsnění je většinou k dostání.

Konec sezóny

Karborundum brousek, foto archiv

Důkladně vyčistíme čepele, naostříme a otřeme hadrem namočeným v oleji. Nářadí uložíme na suchém místě. Nářadí, které nemůžeme ostřit sami, dáme naostřit. Jsou to například pily a řetězové pily, dále zahradní a plotové nůžky s poškozenými čepelemi a s čepelemi, které se u špiček řádně nestýkají.