Jak si uplést živý plot z proutí

Plot, který si upleteme z proutí, je na rozdíl od vysazovaných keřů do živých plotů, hotový velmi rychle
Pletený živý plot, foto archiv

Živý plot z proutí, tedy z vrbových prutů vypadá velmi efektně a je zcela ekologicky. Až obroste, poskytne nám dokonalé soukromí a také patří k nejlevněji pořízenému oplocení, zvláště když si proutky nařežeme v přírodě. Plot, který si upleteme z proutí, je na rozdíl od vysazovaných keřů do živých plotů, hotový velmi rychle – kolem menší zahrady ho dokážeme při troše šikovnosti vysadit i během víkendu. Pletený plot zůstane stále v tenké linii, do šířky se nerozroste, a proto je vhodný i pro malé zahrádky.

Ohrazení z proutí, foto med

Plot z proutků vrby, nebo topolu či lísky můžeme kromě oplocení pozemku využít i k částečnému předělu uvnitř zahrady. Můžeme jím vytvořit koutek pro opalování, pískoviště nebo sezení při grilování. Oddělit proutěným plotem můžeme bazén, přístřešek pro auto, hospodářské přístěnky, kompost a tak podobně. Můžeme tímto plotem i chránit záhony před zvířaty.

Proutky z vrby…

Vrba bílá, foto med

Nejhodnějším materiálem pro vysazení takového plotu je Vrba bílá, ideální je taková, která se každoročně seřezává na hlavu, neboť její pruty jsou silné, pevné a nerozdvojují se. Ale využít můžeme pruty nejen z každé u nás rostoucí vrby, ale také z topolu nebo z lísky. Využít se dá i kroutivá vrba, kterou každoročně seřezáváme a máme tak množství větviček, které můžeme zapíchnout do země s velkou zárukou, že obrazí. Takový plot z pokroucených proutků pak bude zajisté velmi originální. Pruty nařežeme nejlépe v době vegetačního klidu, tedy brzy na jaře nebo na podzim. O přípravě prutů ZDE.

Sázení plotu

Vysazování proutí na plot
Vysazování proutí na plot, foto med

Vrbové pruty plotu zasadíme buď na jaře, a to v březnu či dubnu, anebo na podzim, a to od září do listopadu. V podstatě je ale můžeme vysadit i v létě, jsou-li pro to vhodné podmínky. Pruty nařežeme nejlépe délky 1,5 metru, budou-li kratší, nevadí, jen porostou déle.

Pracovní postup

Živý plot z proutí, foto med
  1. Po obvodu pozemku, kde chceme mít plot, vyryjeme rýhy do hloubky okolo 30 i více centimetrů. Chceme-li plot pěkně hustý, vysadíme proutky ve dvou řadách.
  2. Zeminu, kterou jsme vyhrabali, obohatíme kompostem a použijeme ji k zahrnutí zasazených prutů.
  3. Pruty zapícháme v rozestupech 20 centimetrů po dvou nebo po třech, a to tak, aby stály střídavě proti sobě v úhlu 45 stupňů.
  4. Zahrneme je obohacenou zeminou, případně upravíme a zeminu kolem prutů opatrně sešlápneme.
  5. Proutky, jež zapíchaly ve sklonu 45 stupňů a které se pravidelně kříží, začneme odspoda nahoru opatrně zaplétat. Zejména ve spodní části pleteme opatrně, neboť silnější pruty se snadno lámou.
  6. V případě, že se prut zlomí, nahradíme ho novým.
  7. V místech, kde se pruty kříží, je můžeme zafixovat drátkem nebo provázkem, které odstraníme, až pruty bezpečně zakoření.
  8. Tento živý plot z proutků důkladně zalijeme, a pokud je sucho, zaléváme průběžně ještě tři měsíce (a v období dlouhodobějšího sucha), dokud dobře nezakoření. Pak bujně obroste a zazelená.
  9. Pruty zastřihneme do stejné výšky. Zakořeněný a dobře rostoucí plot v následujících letech můžeme zastřihovat tak, jak nám jeho výška bude nejlépe vyhovovat. Vrby dobře regenerují, špatně snášejí jen dlouhodobé sucho.
Upletený plot z živých prutů, foto archiv