Jehličnany v zahradě

jehličnany s různě barevným jehličím s cestou z pražců mezi nimi
Různé barvy jehličnanů v zahradě, foto med

Máme-li různé barvy jehličnanů v zahradě, bude se její atmosféra proměňovat v každém ročním období. Tyto barevné hrátky jehličí nás přivádí k tvůrčím nápadům, jak svou okrasnou zahrádku měnit a vylepšovat. V zahradních centrech se nabízejí barevně výrazné jehličnany, jejichž krása vynikne v plné síle, jestliže je zajímavě vysadíme do skupin.

Kultivary borovice, foto med

Svět jehličnanů dokáže být pestrý, barevný a rozmanitý. Vedle základní zelené barvy nabízejí jehličnany zejména zlatě žluté odstíny, časté jsou též šedě modré kultivary. Jestliže si nejsme jistí svým smyslem pro zahradní architekturu, vysadíme jehličnany do nádob ZDE a ty rozmisťujeme a přemisťujeme, dokud si nejsme jistí, že je to to pravé. Pak je teprve vysadíme na konečné stanoviště.

Nákup jehličnanů

Cypřišek hrachonosný, foto med

Abychom dosáhli nejlepšího možného efektu, musíme při nákupu rostliny zohlednit především její budoucí umístění, a co od ní v příštích letech očekáváme, tedy mimo jiné i velikost rostliny v dospělém stavu, její tvar, rychlost růstu i nároky na prostředí: požadavky na půdu, vlhkost, světlo a odolnost vůči místním klimatickým podmínkám. A nekupujte zajíce v pytli – především v renomovaných zahradnictvích se na správné a plné označení jménem, případně kultivarem můžete spolehnout. Opatrnost a péče již při výběru rostlin se vyplatí, neboť existuje celá řada dřevin, které se v mladém věku vzájemně velmi podobají, ale v dospělosti se významně liší. Například velmi atraktivním barevným jehličnanem je kultivar cypřišku hrachonosného, odborně Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea. Tato rostlina se vyznačuje tenkými, nitkovitými větvičkami, které jsou světle zelené až výrazně žluté barvy. Ten lze v mládí snadno zaměnit za odrůdu Chamaecyparis pisifera Sungold, který později vypadá zcela odlišně.

Nejen pestrost barev

Existuje celá řada barevně atraktivních jehličnanů, které dovedou zahradu jasně prozářit. Snad každý rod nabízí několik barevně odlišných, zajímavých a přitažlivých kultivarů. Zajímavé jsou některé kultivary tújí, jalovců, tisů, ale i borovic, jedlí či smrků.

Jehličnany pro malé zahrádky a na balkony

Dvoubarevný cedr, foto med

Do malých zahrádek jsou vhodné jehličnany ze skupiny dřevin, kterou označujeme společným názvem čarověník. Jsou to obvykle drobné až miniaturní formy dřevin, především opět jehličnanů, které vznikají často za složitých okolností na větvích původních, mateřských stromů. V případě, že je tato mutace objevena, podaří se ji namnožit a po čase se projeví jako dobrá, má šanci objevit se v prodeji jako extra zajímavá a atraktivní rostlina. Čarověníky se občas označují zkratkou WB, která se používá jako doplněk kultivarového jména. Mnoho pěstitelů však toto označení nepoužívá, přičemž se spokojí pouze se jménem odrůdy uvedené na konci původního botanického názvu. Až na výjimky jsou všechny pěstované čarověníky pomalu, nebo velmi pomalu rostoucí dřeviny, které se vyznačují kompaktním vzhledem a obvykle nízkou konečnou velikostí. I u čarověníků platí, že jednotlivé typy se od sebe často podstatně liší.

Borovice

Borovice (Pinus)  jsou vesměs dřeviny, které jsou velmi světlomilné. Dostatek slunečního svitu je základní podmínkou úspěšného pěstování. A co se čarověníků týče, pro začínající pěstitele se nejlépe hodí borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice kleč (Pinus mugo), borovice blatka (Pinus uncinata) a borovice bělokorá (Pinus leucodermis). Zejména první dva jmenované druhy jsou při dostatku světla velmi tolerantní a dobře přizpůsobivé i extrémním podmínkám.

Jedle

Jedle korejská, foto med

Jehličnan Jedle (Abies)  jsou dřeviny, kterým se obvykle nejlépe daří v polostínu i ve stínu. Milují bohatší půdy a vlhké prostředí. Především mladé rostliny potřebují nutně alespoň mírně přistíněné místo s vlhkou, ne však trvale mokrou půdou.  Skvěle vypadají jako solitéry ve velkých zahradách, naopak menší kultivary krásně dotvářejí skalky či vřesoviště. 

Modřín  

Modřín  (Larix) je extrémně světlomilným druhem. Potřebuje slunečné místo, které však nesmí být extrémně suché. Jinak je na půdu nenáročný, nejlépe mu vyhovuje neutrální až vápenitá půda.

Smrk

Smrk  (Picea) vyžaduje vlhčí prostředí, kyselou až mírně zásaditou, nevysychavou půdu. Roste dobře na slunci i v lehkém polostínu, suchý vzduch snáší méně.