Ozdobné tvarování dřevin

Keře a stromy sestříhané do geometrických tvarů
Keře a stromy sestříhané do geometrických tvarů, foto med

Nejrůznější geometrické obrazce, židle, vázy, košíčky, pávi, kachny, medvědi, holubi a další živočichové, velkolepé výjevy s řadou postav – a všechno z tisu a zimostrázu. Tvarované rostliny jsou drahé, pokud budeme chtít ozdobné tvarování dřevin vytvořit sami, budeme potřebovat hodně trpělivosti.

Tvarovaný habr, foto med

Některé stromy a keře se k řezání do určitého tvaru výborně hodí. O tom, které to jsou, je více ZDE. Mnoho zahrad obklopují živé ploty, a i ty můžeme stříhat do různých stupňů výšky i šířky, bran, oblouků za zahradní lavicí, pyramid a dalších tvarů. Anebo můžeme zkusit zahradnickými nůžkami utvářet nejpodivuhodnější scenérie. O stylově tvarovaných stromech více ZDE.

Vhodné období pro řez

Tvarování borovice, foto med

Ozdobné tvarování dřevin je dlouhodobá záležitost, která nikdy nekončí. Zimostráz vyhání velmi brzy, můžeme ho proto poprvé stříhat již v květnu. Podle míry růstu rostliny je obvykle třeba provést ještě druhý, někdy dokonce třetí řez, poslední by měl být nejpozději začátkem října. Tisy a další dřeviny stříháme v červnu. Borovice pouze v květnu. Její výhony můžeme stříhat nebo zalamovat (svíce), jakmile dosáhnou požadované délky, ale předtím, než se plně rozvinou nové jehlice. Vytvarovat do požadovaného tvaru můžeme i obyčejný smrk. Více ZDE.

První řez mladých rostlin

Plotostřih, foto archiv

U rostlin, ze kterých později chceme tvarovat kulovité nebo jiné širší tvary, musíme sestřih provést tak, aby se rostlina mohla patřičně rozvětvit a vyhnat z báze. Aby zimostráz získal kulovitý tvar, sestříháme nejprve postranní výhony na bázi a potom stanovíme požadovanou výšku. Následně přistřihneme strany a zakulatíme je. U rostlin, kde je cílem vytvořit kmen, ponecháme část centrálního výhonu. Čerstvé větší rány od průměru asi 1 – 3 cm můžeme u listnatých dřevin zatřít ihned po řezu stromovým balzámem. Starší zaschlé rány, ani rány jehličnanů nezatíráme. Pro tvary jako kužele, kvádry, polokoule, spirály zapěstujeme dřeviny stejně jako pro živé ploty, s tvarováním začínáme až po dosažení potřebné výšky.

Nářadí a pomůcky pro tvarování

Akumulátorové nůžky, foto archiv

K řezu dřevin si můžeme pořídit speciální nářadí: nůžky na růže, nůžky na zimostráz, nůžky na živý plot se zvlněnými dlouhými čepelemi, nůžky na živý plot s krátkými čepelemi pro okrasné dřeviny, elektrické nůžky na živý plot, motorové nůžky na živý plot. Pro drobnější tvarování dobře využijeme ostré zahradní nůžky, akumulátorové nůžky nebo nůžky na živý plot s krátkým ostřím. Chceme-li tvarovat postavy či zvířata, do kterých se pouští už opravdu zkušení umělci, zkusme i to. Výsledný tvar však dopředu naplánujeme a vyvážeme výhony k oporám tak, aby rostly tak, jak potřebujeme.

Bambusové tyče, pásky

Horizontálně tvarovaná koruna, foto med

Při formování kužele můžeme použít tři až čtyři bambusové tyčky, aby strany měly rovnoměrný sklon a abychom dosáhli rovného střihu. Pomocí pásky můžeme určit průběh spirály. Čtyři svázané bambusové tyčky určují velikost a tvar pyramidy. Několik bambusových tyček spojíme nahoře (a případě i dole) drátem do kruhu, abychom mohli z rostliny tvarovat válec. Bambusové tyče nám umožní podobně jako pravítko dosáhnout rovných okrajů. U tvarů, jako jsou spirály, si můžeme na tyčkách udělat značky a ty vždy před řezem přiložit ke stejným místům rostliny, až bude znatelný požadovaný tvar.

Přenosná šablona

Pro poměrně rychlé sestřihání jednotlivých exemplářů do tvaru krychle či kvádru můžeme použít přenosnou šablonu vytvarovanou například z armovací oceli nebo dřevěných či sololitových přířezů. Šablona se přikládá k boku stěny a podle jejího obrysu provádíme střih. U kulatých tvarů můžeme šablonu upevnit ke kůlu umístěnému dočasně ve středu keře a střihem podle otáčející se šablony docílíme perfektního tvaru jako na soustruhu. Pomocí šablony lze střihat více rostlin do tvarů stejné velikosti.

Porůstání šablony, foto archiv
  • Pevná šablona je vhodná pro komplikovanější tvary jako skulptury nebo stupňovité úpravy. Šablona z drátu nebo kovových tyček se připevní na rostlinu a nechá se tam několik let, dokud rostlina nevyroste do požadované podoby. Obvykle se ani potom z rostliny nesundává – je porostlá větvičkami a lístky a není vidět. Podle velikosti se tloušťka drátu pohybuje většinou mezi 1–4 mm, drát je pozinkovaný, aby nerezivěl. Křížící se dráty se spájejí, svažují nebo spojují potaženým drátem.
  • Plná šablona se používá pro obzvláště komplikované tvary. Do těchto šablon rostliny nevrůstají, ale pnou se po nich. Tyto šablony se plní rašelinným mechem a rašelinou a nechávají se porůst pnoucími rostlinami jako břečťanem, fíkovníkem šplhavým, travinami nebo záhonovými pnoucími rostlinami.

Tvary na kmínku a patrové tvary

Horizontálně tvarovaná koruna, foto med

Ozdobné tvarování dřevin s patrovými tvary vzniká tak, že vytvoříme válec nebo hranol s centrálním kmínkem, zavětveným od země nebo až v požadované výšce. Teprve poté vystřihujeme koule, polokoule, válce, hranoly nebo spirálu. Vysazením několika stromů, které dobře snášejí každoroční řez, do skupinky, vytvoříme hustý zelený baldachýn, pod nímž je velmi příjemné místo k posezení. Prorostlé koruny podle druhu tvarujeme buď jako celek, nebo každoročně jednotlivé stromky seřezáváme na „babku“ (jako vrby ze známých Ladových obrázků). Často můžeme vidět tímto způsobem každoročně seřezávané stromy, tvořící stromořadí na městských pěších zónách.

Tvarování do tvarů figur

Tvarovaný tis, foto med

Princip je podobný jako u kuželů a podobných tvarů. Jako forma nám poslouží např. pletivo na králíkárnu, se kterým se dobře pracuje. Prvním předpokladem úspěchu bude zvládnutí návrhu a stylizace figury. Na zelené sochy použijeme téměř výhradně tis nebo zimostráz. Čím menší listy nebo kratší a hustější jehličí, tím hladší a jednolitější povrch a tím také větší možnost tvorby složitějších tvarů. Tis a zimostráz velmi dobře obrůstají, houstnou, snáší zmlazování a jsou poměrně nenáročné na půdu i stanoviště. K úzkým a složitějším tvarům forem letorosty vyvazujeme a formu vyrobíme dělenou, abychom ji mohli přidávat postupně. Pro rozměrnější objekty sesadíme několik dřevin.