Dřeviny vhodné k ozdobnému tvarování

Ozdobně tvarované stromy s keře v zahradě
Ozdobně tvarované dřeviny, foto med

Keře vytvarované do geometrických obrazců přitahují pozornost a skvěle se hodí do některých druhů zahrad. Zahrady, které obklopují živé ploty, můžeme stříhat do různých stupňů výšky i šířky, bran, oblouků za zahradní lavicí, pyramid…, nebo nůžkami utvářet nejpodivuhodnější scenérie. Dřeviny vhodné k ozdobnému tvarování můžeme tvarovat, jestliže víme, které stromy a keře se k tvarování nejlépe hodí a dobře snášejí řez.

Buxus-zimostráz je k tvarování velmi vhodný, foto med

Tvarování dřevin má dlouhou tradici, vždyť již ve starověkém Římě upravovali zimostrázy a cypřiše do geometrických tvarů, skulptur, a dokonce z nich vytvářeli obrazce bitev. Znovu se toto umění objevuje v nově zakládaných renesančních zahradách. Vrcholí s barokem, pak jakoby se znalost tvarovacího řezu se ztratila. Od konce 80. let minulého století se však ve střední Evropě tvarování opět dostává do obliby, což jistě souvisí s rostoucím zájmem o formální zahrady. Tvarované keře se hodí zejména do japonské zahrady, do tzv. formální nebo štěrkové zahrady. Dobře budou geometrické tvary dřevin vypadat i v předzahrádkách moderních staveb. Tvarovat můžeme i bonsaje .

Dřeviny vhodné pro živé ploty

 • Zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens var. Arborescens, B. ´Blauer Heinz´, B ´Suffruticosa´ )
 • Habr obecný (Carpinus betulus)
 • Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare ´Atrovirens´)
 • Ptačí zob vejčitolistý (Ligustrum ovalifolium)
 • Bobkovišeň lékařská, Střemcha vavřínová (Primus laurocerasus)
 • Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)
 • Hloh obecný (C. laevigata)
 • Buk lesní (Fagus sylvatica)
 • Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris´)
 • Túje, Zerav (Thuja), různé druhy.

Dřeviny vhodné pro geometrické i bonsajové tvary

K ozdobnému tvarování jsou vhodné například tisy, z nichž si můžeme vytvarovat plot ve tvaru různých kvádrů, krychlí i koulí – více ZDE.

Cesmína, foto med
 • Tis červený (Taxus baccata)
 • Túje, Zerav (Thuja occidentalis)
 • Cypřišek Lawsonův a cypřišek Leylandův (Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris´ x Cupressocyparis leylandii)
 • Cesmína ostrolistá a Cesmína vroubkovaná (Ilex aquifolium a I. crenata)
 • Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
 • Borovice (Pinus), různé druhy
 • Tis japonský (Taxus cuspidata)
 • Cesmína vroubkovaná (Ilex crenata ´Convexa´)

Dřeviny vhodné pro tvarování podle šablon

 • Břečťan popínavý (Hedera helix)
 • Ptačí zob Delavayův (Ligustrum delavayanum) na skulptury
 • Platan javorolistý (Platanus x hispanica) pro střechovité tvary
 • Lípa srdčitá (Tilia cordata, Tilia x intermedia) pro krabicové tvary a špalírové stromy
 • Cypřiše (Cupressus), různé druhy – na koule a spirály
 • Jalovce (Juniperus), různé druhy – na pomponové tvary a spirály

Výsadba dřevin

Túje, foto med

Pravidla výsadby platí stejná jako pro ostatní dřeviny. Sazenice prostokořenné nebo s balem nepřesazujeme ve vegetačním období, rostliny v kontejnerech lze celoročně. Poraněné kořeny a poškozené vrcholky odstřihneme před výsadbou ostrými nůžkami. Hustý nebo kruhovitě rostoucí kořenový systém rozdělíme několika svislými řezy. Podpoříme tak růst nových kořenů a přerušíme tvorbu nežádoucího kruhového propletence. Jsou-li kořeny nebo bal suché, ponoříme je do nádoby s vodou. Sadební jáma by měla mít 1,5krát větší průměr než bal. Dno a okraje nakypříme rýčem. Rostlinu nikdy nesázíme hlouběji, než byla v zahradnictví, raději o něco výš. Odstraníme obal i obvazové textilie, jutu můžeme ponechat – zetlí. Rostlinu zasypeme zeminou, kterou okolo balu pevně sešlápneme, čímž vytvoříme okraj pro zavlažování. Můžeme přidat trochu hnojiva, zavlažíme, šikmo vedle balu zatlučeme vysoký kolík a rostlinu přivážeme osmičkovým uzlem. Výchozí a koncový bod by měly ležet u kolíku. Kolík zatlučeme čelní plochou k hlavnímu směru větrů, abychom tak dřevinu stabilizovali.

Základní pravidla řezu

Tvarovací řez, foto med

Ozdobné tvarování dřevin je dlouhodobá záležitost, která nikdy nekončí. Znamená to neustále prořezávat, proplétat a zastřihávat zvolený tvar. Jen vypěstování kmínku nebo korunky trvá zrovna tak dlouho jako u ovocných stromků nebo živého plotu. Po zapěstování dřeviny tvarujeme letorosty podle šablony nebo je navádíme na opěrnou konstrukci. Nejvhodnějším termínem řezu je doba, kdy jsou nové výhony již dostatečně vyzrálé. Příliš časný řez má za následek, že rostlina zase velice rychle „vyžene“ a my musíme řez opakovat, opožděný řez vede k zakrnění spodních větví a pupenů, které potom vyhánějí jen slabě, a protože byly dlouho ve stínu, hůře snášejí sluneční žár.