Řez živých plotů z jehličnanů

řez živého plotu z jehličnanů, konkrétně z mladých smrků
Smrkový živý plot, foto med

Jestliže jsme vysadili živý plot z jehličnanů, poprvé ho tvarujeme řezem až ve druhém roce. Chceme-li, aby byl plot hustý a zelený, pravidelně ho stříháme, přestože ještě nedosáhl požadované výšky. Jehličnany ukončují tvorbu ročních přírůstků již začátkem července, proto nejlepší výsledky přináší řez živých plotů z jehličnanů začátkem a koncem léta.

tvarování tújí
Střih tújí, foto archiv

Pro řez živých plotů z jehličnanů si vybereme den, kdy je spíše zataženo, neboť je menší nebezpečí, že řezané rostliny ožehne slunce. Smyslem řezu je zmnožení hustých větví od báze až po vrchol a zarovnání stran plotu. Více o pěstování živých plotů z jehličnanů. Mladý jehličnatý živý plot stříháme nůžkami na živý plot, později, až vyroste, použijeme nůžky s dlouhými rameny. Důležité je, aby byly dostatečně ostré. S elektrickým plotostřihem to jde snáz. Pokud plot zrezivěl, je nepravidelný a vylysaný, jsou na vině buď tupé nůžky, nebo špatný tvar anebo nedostatečně častý řez, případně všechno dohromady.

Jak postupovat při řezu jehličnanů

tvarování tújí
Střih tújového plotu, foto archiv
  • Začneme sestřihnutím stran a postupujeme úhlopříčně od vršku dolů. To děláme začátkem července.
  • Podél plotu napneme šňůru, podle které stříháme, abychom docílili rovného řezu a v plotě nenadělali zuby.
  • Nikdy nestříháme staré dřevo, protože živý plot z jehličnanů s výjimkou tisu již z takového místa znova neobrazí.
  • Snažíme se, aby po našem zákroku byl živý plot dole širší než nahoře, neboť jen tak budou mít spodní větve dostatek světla.
  • Prořezávání dokončíme koncem srpna nebo začátkem září, kdy zastřihneme vrchol živého plotu. Později bychom riskovali, že se plot do mrazů nezotaví.

Smrkový živý plot

Smrkový živý plot, foto med

Živé smrkové ploty řežeme každoročně, začínáme druhým rokem po výsadbě. Zkracujeme přírůstek z konce předchozího léta o dvě třetiny, a to tak, aby byl plot dole širší než nahoře, aby neopadalo pro nedostatek světla jehličí. Po dosažení požadované výšky smrků, sestřihneme také vrchol, aby se řídký plot postupně zahustil. Smrkový plot nelze ho zmlazovat průklestem, nemůžeme ho ani zužovat nebo snižovat. Na starých větvích se nové pupeny nevytváří. Nicméně je možné odstraňovat odumřelé, nemocné nebo poškozené větve.

Cypřišek Lawsonův

Cypřišek (Chamaecyparis lawsoniana) mívá roční nárůst asi 30 cm. Stříháme ho na konci června až začátkem června podobně jako plot ze smrku. O Cypřišcích více ZDE.

Túje

túje
Tújový živý plot, foto med

Zerav, túje (Thuja) stříháme dvakrát ročně v červnu a srpnu až září řez dokončíme. Túje se sestřihávají lépe než smrk, neboť mohou vytvářet nové pupeny i na starých zdřevnatělých větvích. Mladé a pravidelně ošetřované tújové ploty sestřihujeme na požadovanou výšku a srovnáme strany. Jde to snadno, protože přírůstky jsou měkké. Staré a přestárlé tújové ploty zmlazujeme ve dvou krocích ve dvou letech po sobě. Většinou po přímým seříznutím plotostřihem vznikne nevzhledná linie řezu, s holými konci silnějších větví, které jsou vespod často také rezavé. Dvěma kroky nebudou staré túje tak oslabené a lépe zregenerují. V prvním řezu zkrátíme terminál tak, aby větve kolem něj zůstaly zachovány. Druhým řezem rostlinu dotvarujeme do mírně kónického tvaru (asi 10 cm na metr výšky). Vrchol plotu mírně zaoblíme, aby lépe odolával sněhu.

Tis červený

tis
Tisový živý plot, foto med

Tis (Taxus) je z jehličnanů na pěstování i střih nejméně náročný. Roste pomalu (15–25 cm za rok), proto ho stačí stříhat jen jednou ročně – na konci června až začátkem července. Snáší řez do starého dřeva, dobře se zmlazuje. Jak tvarovat tis – ZDE. Tis červený, nebo tis obecný, je dvoudomá stálezelená jehličnatá dřevina z čeledi tisovitých. Je stínomilná, velmi pomalu rostoucí, vyskytuje se ve formě keře či relativně nízkého stromu.