Pcháč obecný

fialově kvetoucí bodláky na louce - pcháč obecný
Pcháč obecný, foto med

Pcháč obecný, lidově bodlák byl ve střední Evropě původně rostlinou okrajů lesů a světlých mýtin, nejrozšířenější byl na březích toků, které náplavy obohacovaly dusíkem. Vznikem ladem ležící půdy a různých rumišť se bodlák přesunul do těchto míst, která mu vyhovují především množstvím dusíku v půdě. 

Pcháč obecný, foto med

Pcháč obecný (Cirsium vulgare) patří do čeledě hvězdnicovité — Asteraceae. Tento zpravidla dvouletý plevel dorůstá výšky okolo jednoho a půl metru. Je silně ostnitý a v zemi vytváří silný vřetenovitý kořen. Jeho vysoká přímá lodyha, nahoře větvená, je po celé délce hustě porostlá úzkými, kadeřavými a ostnatými listy. Listy ve spodní části růžice jsou klínovitě podlouhlé a ostnitě zubaté. Lodyžní listy jsou střídavé, podlouhle až vejčitě kopinaté s úkrojky ukončenými silným světle žlutým ostnem. Všechny jsou na líci pichlavě chlupaté, šedozeleně zbarvené.

Květ

Pcháč obecný, foto med

Veliké květní úbory mohou mít až pět centimetrů a jsou zpravidla umístěny na koncích krátkých větví. Vejčitý zákrov tvoří kopinaté listeny ukončenými černohnědou špičkou se žlutým ostnem. Bývají podepřeny několika menšími ostnitými podpůrnými listy. Všechny kvítky úboru jsou trubkovité, oboupohlavně nebo pouze jednopohlavní (samičí), světle červenofialové, řidčeji růžové nebo bělavé. Rostlina kvete od července do pozdního podzimu.

Množení

Plody jsou 4mm nažky na vrcholu ukončené pérovitým 3cm chmýrem. Na jedné rostlině dozrává až několik set nažek, které jsou díky chmýru roznášeny větrem na značné vzdálenosti. Nažky již po dozrání dobře klíčí, nejlépe mělčeji v půdě. Klíčivost si podržují i několik roků.

Výskyt

Bodlák je rozšířen po celé Evropě, v západní Asii, severní a jižní Africe a v Severní Americe. V našich krajích se hojně vyskytuje od nížin až po horské oblasti – na křovinatých stráních, ve světlých lesích, na pasekách, na návsích, rumištích, úhorech, loukách a pastvinách a šíří i na přilehlá pole. Bodláky často zaplevelují pole s pící a po sklizni bývají příčinou poranění dutin ústních u zvířat, které je s pícninou zkrmují.

Možná záměna

Bodlák, foto med

Pcháč obecný může být zaměněn s příbuzným druhem Bodlákem obecnýmCarduus acanthoides, který má lodyhy po celé délce úzce kadeřavě a ostnaté. Listy má ale lysé, na obrysu podlouhle kopinaté a ostnitě zubaté. Květní úbory jsou menší, až 2,5 cm dlouhé, jednotlivé nebo po dvou i třech shloučené na konci větvi. Plody jsou nažky, jejichž chmýr je podstatně kratší, s jednoduchými, nevětvenými paprsky. Stejně jako pcháč obecný je rozšířeným plevelem na všech půdních druzích, na obdělávaných i neobdělávaných půdách a je velmi odolný a houževnatý. Nebezpečně zapleveluje všechny jednoleté i víceleté plodiny. Ztěžuje sklizňové práce, zejména ruční, a snižuje hodnotu píce.