Údržba sekačky na trávu

Děvče seče trávu sekačkou
Sečení trávy, foto med

Chceme-li, aby nám sekačka trávy dlouho dobře sloužila, měli bychom se o ni správně starat. Nestačí jen halabala otřít nože a nechat sekačku stát až do příštího sečení. Po každém sekání trávy bychom měli sekačku důkladně vyčistit a zkontrolovat. Je to lepší, než dlouze čistit před sekáním zaschlé a ztvrdlé nečistoty. A co dělat, když zjistíme, že na noži je zub od kamene nebo sekačku nelze nastartovat? Na řadu přichází údržba sekačky na trávu.

Než začneme sekačku čistit, umístíme ji na pevnou plochu, nejlépe betonovou. A hlavně přerušíme přívod proudu – tedy elektrickou vytáhneme ze zásuvky, u benzínové uzavřeme přívod paliva.

Čištění sekačky

Čištění sekačky, foto med

Trávu a zeminu, které po sečení trávníku ulpěly na noži, odstraníme kartáčem a hadrem. Vyčistíme také zásobník na trávu, válce a přední válečky. Nevynecháme ani kryt sekačky vespod. Nakonec tyto očištěné díly sekačky přetřeme v oleji namočeným hadříkem. Máme-li akumulátorovou sekačku, dobijeme baterie hned po práci. Asi jednou za měsíc očistíme kontakty baterie drátěným kartáčem a natřeme je vazelínou.

Kontrola a údržba sekačky na trávu

Kontrolu a údržbu sekačky na trávu provádíme tak, že každých čtrnáct dní zkontrolujeme hladinu v článcích baterie. Podle potřeby dolijeme destilovanou vodu. Po každém čištění zkontrolujeme, zda jsou pevně nasazené nože, protože v opačném případě špatně sekají a když se zcela uvolní, mohou nás zranit. Ztupené nože naostříme pilníkem pro sekačky, poškozené necháme vyměnit v servisu. K běžné údržbě patří i olejování předních válečků a ložisek válce s noži. Řetězy neolejujeme, nýbrž mažeme mazivem. Pravidelně čistíme vzduchový filtr.

Ostření nožů

Sekačka trávy, foto med

Nepoškozené ztupené nože můžeme nabrousit jednoduchým ostřičem na nože sekaček, což je kovový pás s brusným povrchem, který připneme ke spodku usazeného nože a několik minut válcem otáčíme. Jestliže ani po naostření nožů neseká vřetenová sekačka správně, je nejspíš špatně nastavená vzdálenost mezi otáčejícími se noži a pevným nožem. Správnou vzdálenost zjistíme tak, že mezi oba nože vsuneme papír a otočíme opatrně válcem – papír je hladce odstřižen. Tento postup vyzkoušíme na více místech v šířce záběru nože. Vzdálenost ladíme otáčením koncových šroubů.

Co se zubem na ostří nože?

Zub na ostří nože se vytvoří, když například sekačka přejede přes kámen. Zub pak může způsobit, že se válec s noži obtížně otáčí, je proto nutné ho odstranit. Nejsnáze to jde obroušením karborundovým brouskem, případně plochým pilníkem.

Výměna oleje v motorové sekačce

U benzinového motoru musíme průběžně kontrolovat hladinu oleje a podle potřeby ho dolévat. Když však olej zčerná, musíme ho vyměnit za nový. Sledujeme, zda z motoru neodkapává olej nebo benzin, které by tak poškodily trávník.

Problémy se startováním

Nože sekačky, foto med

Máme-li problémy se spuštěním motoru, než sekačku odvezeme do servisu, zkusíme si nejprve odpovědět na otázky:

  • Je v sekačce benzin i olej?
  • Nestála sekačka s benzinem dlouhé měsíce bez použití a údržby?
  • Jsou všechny vodiče připojeny?
  • Není vadná pojistka?
  • Je vzduchový filtr čistý?

Při koupi sekačky dostáváme i manuál, podle kterého většinou zjistíme, o jaký problém se jedná. Řídíme se tedy pokyny výrobce a radami k odstranění závad. Pokud to nezvládneme, nebo ani nemáme potřebné nářadí, svěříme sekačku specializovanému servisu.