Okrasné traviny

půvabné stvoly pampové trávy
Pampová tráva, Cortaderia, foto med

Okrasné traviny jsou vysoce dekorativní, a to i v zimě. Jejich romantické vlnění ve větru můžeme na zahradě pozorovat teprve v posledních desetiletích. Okrasnými travinami můžeme v okrasné zahradě vyplnit v podstatě každé volné místo, přežijí i vedra a sucha. Některé druhy svou krásou zastíní i trvalky. Hlavní podmínkou úspěšného pěstování okrasných trav je správný výběr druhu pro dané stanoviště a dodržování nemnoha a nepříliš náročných zásad péče o ně.

Okrasné traviny se na zahradě uplatňují především pro svůj charakter růstu, typické listy a některé dokonce výrazné květy. Nápadné a vysoké trávy vysazujeme jednotlivě jako solitéry nebo ve skupinách mezi vysoké trvalky. Nízké druhy okrasných travin (kostřavy)  působí pěkně zejména ve větších skupinách, do skalek a některé druhy jsou dokonce vhodné k celkovému pokrytí půdy.

Druhy a odrůdy

Ozdobnice čínská, foto med

Většina okrasných travin nesnáší vlhko a přemokřenou půdu. Takže pokud máme zem, kde se ráda drží voda, budeme se muset postarat o dobrou drenáž na dně výsadbové jámy. Dalším řešením je pořídit si druhy travin, které naopak mokro milují.

 Vodní a bahenní okrasné trávy:

Chrástice rákosová, foto med

Daří se jim na březích jezírek, v mokřadech. Ostřice patří do skupiny stále zelených vytrvalých rostlin ozdobných květenstvím i listy.  Patří sem např. Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), Ostřice Grayova (Carex grayi ), Ostřice Hudsova (C. Huds), Ostřice muskingumenská (C.muskingumensi) , Sitina (Juncus), Skřipenec jezerní (Schoenoplectus lacustris), Spartina pectinata, nebo Zblochan vodní (Glyceria maxima).

– Suchomilné okrasné trávy:

Ozdobnice, foto med
  • Vysoké dominantní druhy: Obvyklá výška vysokých travin je asi 1 m, ale např. Kavyl (Stipa), Kavyl obrovský (Celtica gigantea) dosahuje až dvou a půlmetrové výšky s téměř půlmetrovým květenstvím, které vyrůstá na tuhých vzpřímených stéblech; Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis ), Dochan psárkovitý (Pennisetum alopecuroides), Osinatec třínovitý (Achnatherum calamagrostis) , Ovsíř vždyzelený (Helictotrichon sempervirens), Proso prutnaté (Panicum virgatum), Třtina (Calamagrostis), Vousatec (Pennisetum), která je ozdobou zahrad po celou zimu a daří se jí nejlépe ve stínu; Pampas dvoudomý (Cortaderia selloana) je velice dominantní rostlinou, dorůstá až 260 cm, kvete na podzim.
  • Polovysoké a nižší okrasné trávyKostřava popelavá (Festuca cinerea (glauca), Lalang válcovitý (Imperata cylindrica), Ostřice Marrowova (Carex), Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), Třeslice prostřední (Briza media) a Zlatovous. (Chrysopogon gryllus)
  • BambusyBambusy (Bamboo) tvoří samostatnou skupinu trav. Mají vysokou okrasnou hodnotu a stále více se v zahradách využívají zejména jako živé ploty, protože velmi rychle rostou a jsou stále zelené. Asi deset druhů bambusů je mrazuodolných a dalších dvacet druhů přežije zimu se zakrytím.
  • Stínomilné okrasné trávy – K travinám, které upřednostňují stín, patří: – Bezkolenec (Molinia), Bika ladní nebo lesní (Luzula campestris), Kostřava ovčí (Festuca ovina), Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), Ostřice Morrowova (Carex), nebo Ostřici převislá či Ptačí nožka, Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana) a také Třtina (Calamagrostis). Suchý stín pod vzrostlými stromy s kořenovou konkurencí dřevin nebo severní stranu v blízkosti budov vyžaduje: Válečka (Brachypodiu sylvaticum) a některé ostřice jako Carex digitatu, Carex montanu, i Metlice (Deschampsiu flexuosu). A naopak vlhký stín, rašelinnou kyselou půdu a pravidelnou zálivku žádají: Ostřice (Carex conica, Carex morrowii, Carex pendula, Carex plantaginea, Hakonechloa macra) a Bika (Luzula sylvatica).

Stanoviště

Bambusy. foto med

Všechny druhy okrasné trávy kavyl jsou vysloveně suchomilné, vyžadují slunečnou polohu a písčitou půdu. Některé druhy prospívají naopak ve stínu a jiné jsou vodní a bahenní.

Pěstování okrasných travin

Kostřava, foto med

Okrasné trávy zásadně vysazujeme na jaře, protože při podzimní výsadbě tvoří jen nepatrné kořeny. Sazenice nesázíme příliš hluboko, protože hrozí nebezpečí hniloby, ani je nedáváme příliš hustě. Hustota výsadby ovšem závisí na druhu a odrůdě, proto se raději držíme konkrétních návodů. Po zakořenění už okrasné trávy nepotřebují v podstatě žádnou údržbu.
Zazimování – suchá stébla trav na podzim neseřezáváme, protože svým zbarvením působí ozdobně a navíc chrání rostliny v zimě před přílišným vlhkem. Trávy můžeme přistřihnout až na jaře. Některé druhy okrasných trav vyžadují na zimu kryt, jejich stébla proto pro přezimování svážeme a spodní části rostlin proti holomrazům přikryjeme listím, případně jehličím.

Množení

Dochan psárkovitý, foto med

Okrasné trávy snadno množíme dělením, kdy část trsu nejdříve vysadíme do pěstební nádoby s písčitou a humózní zeminou a po zakořenění přesadíme do volné půdy. Pokud nechceme, aby se druhy vyznačující se bujnou tvorbou kořenů příliš rozmnožily, vysadíme je do velkých nádob, které zapustíme do půdy i s rostlinou.

Použití a přínos

Kavyl, foto med

Okrasné trávy jsou velmi dekorativní jako solitéry, ve skupinách různých druhů nebo ve společnosti trvalek, také ve skalkách, případně jako náhrada trávníků, vlhkomilné zdobí břehy okrasných jezírek a nakonec traviny vypadají skvěle i usušené ve váze. Pampas vynikne zejména okraji trávníků nebo před zdí. Vznešeně vypadající Ozdobnice čínská s obloukovitě rozloženými úzkými světlezelenými listy pěkně působí u vodních nádrží nebo na smíšených záhonech. Ostřice kvete později na jaře, pěstujeme ji na slunci nebo v polostínu. Chrastice a rákosník jsou menší, ale velice dekorativní trávy o výšce do 35 cm. Vínově červená travina Imperata cylindrica je vysoce dekorativní a využívá v kosmetice.