Anglický a přírodní trávník

holčička na louce plné modrých chrp
Květnatá louka, foto Jaga

Trávník v obytné zahradě je její zelené srdce. Vedle komfortu a soukromí moderního bydlení v domě se zahradou přináší i určitou svobodu a volnost pohybu. v architektuře zahrady je trávník prostředkem prostorového uspořádání volné plochy i spojování dalších zahradních kompozic. Měkce modeluje terén a vytváří stálezelenou kulisu a má mnoho dalších funkcí. Při jeho pěstování máme v podstatě na výběr anglický a přírodní trávník.

Trávník také umožňuje zvýraznění ostatních živých i neživých prvků zahrady. Důležitou roli sehrává v případě, že ho geometricky tvarujeme – tím můžeme zahradu opticky zúžit, rozšířit, zkrátit nebo prodloužit. Větší ucelené trávníkové plochy působí mimořádně příznivým a uklidňujícím dojmem. Co dělat s trávníkem po zimě píšeme ZDE.

Funkce trávníku

Tráva, foto med

Pozitivní vliv trávníku můžeme rozdělit do tří základních oblastí:

  1. Má estetickou, okrasnou a rekreační funkci, vytváří podmínky pro odpočinek, hry a rekreační sport.
  2. Ovlivňuje hygienu bydlení a obytného prostředí, neboť snižuje prašnost, váže plynné exhaláty, zvyšuje vlhkost vzduchu, produkuje kyslík a snižuje hlučnost.
  3. Má vysokou schopnost vsakovat srážky, podporuje přírodní koloběh vody, reguluje tepelný režim půdy i přilehlého prostředí a zabraňuje vodní erozi. Zjednodušeně můžeme říct, že trávník celkově zkrášluje a významně zkvalitňuje naše životní prostředí.

Druhy trávníku

Trávník v obytné zahradě může mít dvě základní podoby. Jde o pěstěný anglický trávník, který ve svém dokonalém provedení připomíná měkký hustě tkaný a nakrátko stříhaný svěží zelený koberec. Anebo o přírodní trávník, který je obdobou bujné pestrobarevné kvetoucí a voňavé louky. Jeden nevylučuje druhý. Podíl každého z nich závisí na celkové koncepci zahrady, charakteru, způsobu využití a prostorových možnostech zahrady. Oba druhy trávníku mají své výhody i nevýhody.

Anglický trávník

Anglický trávník, foto med

Pěstěný anglický trávník je účelnější a atraktivnější. Umožňuje herně a rekreačně sportovní využití a efektivnější uplatnění navazujících květinových, křovinných či stromových kompozic. Je celoročně využitelný a jeho podoba je mimo zimního období neměnná a stabilní. Dává vyniknout pěkným partiím zahrady, ale na druhé straně může zvýraznit i zahradnické chyby. Anglický trávník je finančně nákladný a na údržbu poměrně náročný. Potřebuje pravidelné sečení, hnojení, vertikutaci, aerofikaci a další péči.

Přírodní trávník

Trávník přírodní, foto med

Přírodní trávník nevytváří podmínky pro výraznější uplatnění jiných rostlinných prvků zahrady a neumožňuje plnohodnotné rekreačně-sportovní využití. Jeho vzhled se v průběhu roku, hlavně v závislosti na míře sucha, výrazně mění. Vegetační změny a měnící se kvetoucí druhy jsou nepochybným zpestřením zahrady. Tráva může svým vyšším vzrůstem zamaskovat či zakrýt i větší nedostatky zahrady. Údržbu vyžaduje minimální.

Použití

Louka s kopretinami, foto med

Zásady použití obou typů trávníku v kompozici i koncepci obytné zahrady jsou shodné.Anglický a přírodní trávník se nejlépe uplatní, když vytvářejí co největší souvislou, ucelenou plochu, která není bezdůvodně tříštěna rozptýlenou výsadbou dřevin, malými záhonky květin či umístěním prvků zahradní architektury. Ideální uspořádání výsadby rostlin v zahradě je takové, při němž se střídají větší plochy trávníku s kompaktními skupinami dřevin a se souvislými květinovými záhony. Každopádně by podíl trávníku měl přesahovat podíl ostatní výsadby.