Vertikutace a aerofikace pro zdravý trávník

sečení trávníku červenou sekačkou
Vertikutace, foto archiv

Pěstovaný trávník potřebuje v podzimních měsících kromě běžného sečení celý systém zásahů a opatření. Je-li náš trávník přehuštěný, plný mechu s odumřelých stébel, doslova se dusí a potřebuje naši pomoc. Můžeme ho proto stejně jako na jaře prořezat vertikutátorem. Zásahy pro ozdravění a prokysličení trávníku se nazývají vertikutace a aerofikace.

Vertikutátor, foto archiv

Než začneme vertikutovat trávník, nejprve upravíme sekačkou na výšku 3 až 4 cm a trávu posečeme. Tráva jako vše živé potřebuje k životu kyslík. O kyslík trávník připravuje mech, který se rychle rozrůstá a nad trávovým porostem vytváří souvislou nepropustnou vrstvu. Podobně brání přístupu vzduchu uschlá stará tráva nebo příliš vysoká vrstva posečené trávy, jež zůstala na trávníku. Musíme proto trávník vyčesat a půdu okolo kořínků narušit, aby se k nim dostal kyslík i vláha a s ní potřebné živiny. Vertikutace a aerofikace – to je, co zdravý trávník potřebuje.

Vertikutace

Nejprve nastavíme nože vertikutátoru tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádíme bez chodu motoru, pokud možno na rovné ploše. Doporučená hloubka nastavení je 2–3 milimetry. Nesmíme nože nastavit na příliš velkou hloubku, neboť hluboká vertikutace by mohla poškodit kořenový systém i rostliny samotné. A navíc by motor i nože byly vystaveny nadměrnému zatížení a zbytečně by se opotřebovávaly. Nejvhodnější doba pro vertikutaci trávníku je asi dva dny po posledním dešti. Vertikutátor vedeme pruh po pruhu v podélném směru. Svými dvojitými noži trvale odstraňuje mech, zplstnatělou trávu a plevel, přičemž lehce narušuje, a tak provzdušňuje půdu. Kořeny trávníku jsou pak lépe zásobeny vodou a živinami. A díky snazšímu vsakování dešťové vody se trávník tolik nepodmáčí.

Aerofikace ke kořínkům

Aerofikace, foto archiv

Provzdušnění neboli aerofikace ke kořínkům je nejhlubší způsob provzdušnění pomocí vpichů. Provádí se speciálními stroji (aerofikátory) a může jít do hloubky až několik desítek centimetrů. Protože se jedná o radikálnější zásah, jenž má napomoci provzdušnění velmi namáhané půdy či likvidaci urputných plevelů, provádí se jen v nezbytném případě a jednou za několik let. Pokud nemáme aerofikátor k dispozici, snadno ho nahradíme rycími vidlemi, které kolmo zabodáváme v pravidelných odstupech a tvoříme tak v trávníku hluboké vpichy. Je to ovšem velmi namáhavé – aby se půda dostatečně provzdušnila, musíme postupovat po dvaceti centimetrech. Také si aerofikaci ke kořínkům lze nechat provést odbornou firmou.

Poškozená místa

V případě, že jsou na trávníku silně poškozená místa (více o tom ZDE), přisejeme na ně po provzdušnění travní směs. Do konce října ještě můžeme rovněž zakládat nové trávníky, ale již počítáme s tím, že při rychlém ochlazení budou vzcházet až na jaře příštího roku.