Automatické zavlažování zahrady

systém terasovitého zavlažování
Kapénková závlaha, foto med

Klimatologové předpovídají, že v nadcházejících letech bude u nás  v letních měsících stále méně a méně vody. Co to znamená pro zelené oázy kolem našich domů? Chceme opravdu pořád myslet na to, má-li zahrada co pít a večer co večer se mořit s konví nebo hadicí? Je na čase zvážit výhody automatického zavlažování zahrady.

Každodenní ruční zavlažování je otravné, existují dokonce i různé triky, třeba s volbou takových rostlin ve výsadbě, které udržují vlhkost. O výhodách automatického zavlažování ale nelze pochybovat. Pokud si závlahový systém zabudujeme sami, vyjde nás levněji a ušetří nám v dlouhodobém pohledu nejen čas, ale i náklady za vodu. Jak udržet na zahradě vláhu ZDE.

Moderní automatické systémy

zavlažování
Jednoduché zavlažování, foto med

Různé typy zavlažovacích technik se ve způsobu získávání vody ze zdroje distribuována. Cíle je zásobení zeminy vodou rovnoměrně a přiměřeně. Nejmodernější automatický zavlažovací systém sestává z podzemního potrubního rozvodu, na kterém jsou v určitých místech namontované postřikovače a ovládací ventily. Po uvedení závlahy v činnost, tlak vody vysune postřikovače nad povrch, kam se po ukončení zavlažování opět skryjí. Požadovaná místa se zavlažují pohodlně, rovnoměrně a rovněž velice přesně. Nechybí účinný vodní filtr zachycující případné nečistoty z vodního zdroje tak, aby nedocházelo k ucpávání trysek. Systém bývá většinou rozdělen na několik sekcí podle velikosti zavlažované plochy, vydatnosti zdroje a také s ohledem na rozdílné požadavky na množství vody a dobu zavlažování v jednotlivých sekcích. Lze kombinován s kapkovou závlahou pro keřovou výsadbu.

Vydatnost vodního zdroje

zavlažování
Filtrační zařízení, foto archiv

Při instalaci správné rozmístíme postřikovače, což umožní vzájemné překrývání zavlažovaných ploch. Proto se celý prostor u výkonnějších systémů dělí na sekce, v nichž závlaha probíhá samostatně s možností nastavení různých režimů, co se času i vydatnosti zálivky týče. Toto rozdělení bývá nutné i v případě, kdy není zdroj vody pro zavlažování celé plochy tak vydatný, aby mohly zároveň pracovat všechny postřikovače. Lze využít v jednotlivých sekcích kombinace různých typů postřikovačů. Celý systém můžeme spouštět manuálně bez ohledu na nastavené parametry, ale nejvíc oceníme právě jeho schopnost pracovat plně automaticky – nejlépe v brzkých ranních hodinách, kdy rostliny vláhu nejlépe přijímají a kdy je také nejmenší výpar. Pokud řídí zavlažovací program počítač a připojíme i srážkové čidlo, při dešti se systém automaticky zablokuje a spustí se znovu po odparu srážek. Denní potřeba vody v běžné zahradě je ve vegetační sezoně dva až pět litrů na čtvereční metr trávníku.

Montáž závlahového systému

zavlažování
Příprava kapénkové závlahy, foto med

Zabudování závlahového systému po přípravě přehledného závlahového plánu je snadné i pro laika. K práci potřebujeme: speciální nůžky na řezání trubek a šroubováky různých velikostí. Proud vody se dělí na několik větví, které se sbíhají ve ventilových boxech. Ventily na elektrické ovládání uvolňují průtok vody do jednotlivých větví. Do ventilového boxu namontujeme maximálně tři ventily. Zahloubíme ho do země tak, aby byl přístupný. Na vyvedené koncovky se později napojí rozvodné potrubí.

Vydatnost zdroje vody

Ověříme vydatnost zdroje vody, který máme pro zavlažování zahrady k dispozici. Počet napájecích hadic pro jednotlivé postřikovače na tom závisí. Čím více vody za minutu systému dodá, tím méně napájecích hadic je zapotřebí. Pokud hodláme použít vodu z vodovodního řadu, můžeme si snadno sami změřit výkon (průtok) nejjednodušším způsobem, kalibrovaným kbelíkem a stopkami. Vlastní studna nebo nádrž na dešťovou vodu sníží výběr čerpadla náklady na nákup závlahového zařízení. I při použití malého čerpadla můžeme zavlažování plně automatizovat – počítač pak řídí dobu jeho chodu. Všechny napájecí hadice vedou k místu odběru vody, kterou podle zadání elektronické řídící jednotky do systému pouští ventily na elektrické otevírání. Závlahový zapojíme až ve vzdálenosti dvacet metrů na chráněném místě, potřebuje jen elektrickou přípojku (a případně také čerpadlo).

Smontování systému

zavlažování
Vysouvací zavlažovač trávníku, foto med

Smontovat systém pro zavlažování zahrady zvládneme za den, dva. Nejvíc času padne na sestavení jednotlivých součástí podle nákupního plánu. Kompletní montáž se provádí na zemi. Teprve po přezkoušení vložíme systém do země. Zahrada v této přechodné fázi vypadá neutěšeně, ale pokud jsme pozorně vyryli drny a po uložení hadic je dali zpět, zatlačili je a dobře zalili, zhruba za týden nezbydou na trávníku po našem zásahu téměř žádné stopy. Zpočátku nejspíš okouzleně sledujeme, jak se zadešťovače vysouvají nad úroveň trávníku, jako by je ovládala neviditelná ruka, a dělají svou práci. Vyzbrojíme se na to podívání šroubovákem, abychom mohli v případě potřeby upravit dosah a úhel rozstřiku vody. Nakonec naprogramujeme závlahový počítač, který pak ve zvolené době spustí zavlažování a zinscenuje malý balet vysouvajících se rozstřikovačů.