Choroby a škůdci salátu

zelený ledový salát a škůdci
Ledový salát, foto med

Salát patří k nejzdravějším zeleninám, neboť u něj konzumujeme celou zelenou část rostliny se všemi fotosynteticky aktivními látkami i látkami, které zajišťují přenos energie mezi buňkami. Vybereme-li správné odrůdy, můžeme různé druhy salátu pěstovat úspěšně po celý rok. Někdy se ale může stát, že naši úrodu poškodí choroby a škůdci salátu. Jak tomu zabránit?

Co se týká škůdců, většinou se jedná o mšice ZDE, drátovci – o nich ZDE, housenky¨, nejvíce asi slimáci a hlemýždi a další. Z chorob může salát trpět hnilobu, okrajovou spálou listů anebo plísní.

Hniloby salátu

Hlávkový salát, foto med

Na salátu, ale i porostech listových zelenin můžeme najít různé druhy hnilob. Vyskytují se především u přehoustlých porostů, kde se dlouho zadržuje vlhko mezi rostlinami. Příznakem napadení je především zavadání nejstarších vnějších, ale později též vnitřních listů hlávek salátu. Dále můžeme zjistit zahnívání pletiv a rozpad jednotlivých listů. V místě rozkládajících se listů a také často na kořenovém krčku a spodních částech rostliny vyrůstá bílé vatovité mycelium houby, na kterém jsou během krátké doby patrné drobné černé a pevné tečky (sklerocia). Při dalším postupu napadení mohou rostliny hynout.

Základním opatřením je zabezpečení dostatečné vzdušnosti mezi hlávkami, prostě bychom je neměli zalévat shora. Rychle rostoucí odrůdy touto chorobou trpí méně, protože hnilobě jakoby odrůstají. A rozhodně bychom neměli sazenice vysazovat do půdy hlouběji, než kam dosahuje jejich kořenový krček.

Okrajové spály salátu

Salát Dubeček, foto med

K poměrně častým problémům dochází u polního a přirychlovaného salátu z důvodu fyziologického nedostatku vápníku. Jde tedy o tzv. neparazitární onemocnění, které nezpůsobuje žádná choroba ani škůdce, ale vnější podmínky, které nejsou pro rostliny příznivé. Příznaky poškození se projevuje rozdílně v závislosti na intenzitě nedostatku i na odrůdě salátu. Nejčastěji dochází k okrajovým spálám na listech, které se zbarvují nejprve žlutavě a záhy hnědnou. Poškozené části zasychají a jakoby se zkrabatí, deformují. Na povrchu poškozených míst zprvu nenajdeme žádné mycelium houby, i když v dalších fázích se na nich může sekundárně houba vyskytnout. Častěji se tak stane u listů starších rostlin. Příčiny vzniku nedostatku přijatelného vápníku se objevují za podmínek vysoké vzdušné vlhkosti a sníženého výparu vody z rostlin. Také výskytu onemocnění napomáhá nadbytek dusíku a draslíku v půdě či vysoké teploty. Citlivější bývá salát pod fólií, kde se vlhkost může držet déle.

Ochrana a prevence

Jako základní ochranná opatření je třeba udržovat neutrální až slabě zásaditou půdní reakci pravidelným vápněním, rovnoměrnou závlahu a výživu plnými hnojivy. V případě pravidelnějšího výskytu spály je účelné využít hnojiv s přijatelným vápníkem (např. Wuxal) nejen do půdy, ale i jako postřik na list.

Plíseň salátu

Salát Lollo Rosso, foto med

Mezi choroby a škůdci salátu patří i hniloba, která poškozuje především starší listy salátu. Postupně se na nich objevují světlezelené, různě veliké skvrny, které jsou často hranatě ohraničené žilnatinou a vytvářejí jakoby obdélníčky nebo čtverečky. Skvrny se postupně zvětšují a hnědnou, pletivo odumírá, až celkově napadené listy mohou uhnívat. Na spodní straně skvrn je patrný bělavý poprašek reprodukčních orgánů houby. Je to významná choroba všech typů salátu, i když především škodí na rychlených kulturách. Choroba se přenáší z jedné vegetace do druhé osivem nebo sporami v posklizňových zbytcích a také rozstřikem kapénkami vody. Výskyt podporuje ovlhčení listů, především nevhodná zálivka shora, deštivé počasí a teplota kolem 15 až 18 °C.

Ochrana a prevence

Ochrana je založena na dezinfekci substrátů, důsledné likvidaci posklizňových zbytků a hlubokém rytí. Při pěstování ve skleníku zajistíme intenzivní větrání. Jako základní prevenci můžeme volit nověji vyšlechtěné odolné odrůdy. Důležitá je i likvidace hostitelských plevelů. Z chemického ošetření je povoleno pouze moření osiva, použití fungicidních postřiků je možné jen v semenných porostech.