Hmyzí hotel v zahradě

budka s klacíky pro líhnutí užitečného hmyzu
Hmyzí hotel v zahradě, foto archiv firmy

Z českých zahrad pomalu ustupují neekologické a neekonomické anglické trávníky a místo nich často přibývají přírodnější prvky. Řada majitelů větších zahrad se rozhodla pro výsev květnaté louky, další zpříjemňují život hmyzu a včelám výsadbou medonosných květin, keřů a stromů a někteří se rozhodli u sebe včelky samotářky, slunéčka sedmitečná a čmeláky ubytovat v zahradě, kde jim připravili speciální hmyzí hotel

Na loukách i zahradách postupně ubývá hmyzu

Přirozené prostředí pro hmyz je postupně nahrazováno zemědělskými či průmyslovými plochami. Motýlům, čmelákům i pestřenkám tak ubývá prostor k volnému pohybu. Každoročně na světě zmizí asi 2,5 % z celkového objemu hmyzu. A pokud by jeho úbytek měl i nadále pokračovat stejnou rychlostí, přibližně do 100 let vyhyne hmyz úplně. Život hmyzu rozhodně nepodporuje intenzivní zemědělství, užívání pesticidů, urbanizace i výrazné klimatické změny. Snad nejvíce problémů tyto záležitosti způsobují motýlům, čmelákům, vosám, včelám a můrám. A protože hmyz představuje důležitou součást potravního řetězce mnoha zvířat, opylovače řady rostlin a recyklátora živin, mělo by jeho vyhynutí ohromné dopady na ekosystém celé planety. Jeho vyhynutí či úbytek postihne ptáky, plazy, ryby i člověka, který je také součástí potravního řetězce.

Domeček pro hmyz, foto archiv firmy

Jak můžete hmyzu pomoci

Na zahradě hmyz podpoříte především ekologičtějším zemědělstvím – ocení, pokud nebudete používat insekticidy a herbicidy na zahrádce. Jeho přirozenější život podpoříte ponecháním neupravovaného místa na zahradě určeného právě pro hmyz či menší živočichy. Výrazně pomůže také pěstování co největšího množství medonosných rostlin. „V posledních letech se nás zákazníci často ptají na rostliny, které co nejvíce podpoří hmyz na jejich zahradě. K nejoblíbenějším pochoutkám včel patří mateřídouška, levandule, třapatka nebo měsíček lékařský. Motýlům doporučujeme pořídit Komuli Davidovu, tzv. motýlí keř, který se brzy stane dominantou každé zahrady, protože to na něm jen žije a je na něj nádherný pohled po celou sezonu,“ dodává zasvěceně Václav Mařík ml., zahradník ze Zahradnictví Flos.

Útočiště a domov pro hmyz, foto archiv firmy

Útočiště a domov pro hmyz

Chcete-li podpořit hmyz na zahradě, můžete pro něj připravit speciální hmyzí hotel. Poskytne domov řadě včelek samotářek, čmeláků, motýlů a dalších broučků. Najdou v něm cenné přístřeší, ochranu před deštěm a zimou, ale také pokojné místo k odpočinku, kterých ve volné přírodě ubývá. Některé druhy do hotelu mohou naklást i vajíčka a následně se hmyzí hotel stane porodnicí pro jejich larvy. Hotel navíc krásně vypadá a prací na něm můžete zabavit menší i větší děti. Ve vašem vlastním hmyzím hotelu pak můžete pozorovat i takové druhy hmyzu, které byste jinde jen těžko našli.

Výroba hmyzího hotelu

Hmyzí hotel vypadá jako malý domeček nebo budka, může být jednopodlažní, ale zpravidla se setkáte s variantami o více patrech. Do jednotlivých patrech či jejich částí se umisťují nejrůznější materiály:

 • navrtaná polínka tvrdého dřeva,
 • bambus,
 • sláma,
 • suchá tráva,
 • mech,
 • rákosy,
 • děravé cihly,
 • šišky nejrůznějších stromů.

Jak na to

 • Pro konstrukci vám bude stačit překližka, deska ze staršího nábytku, nařezané prkno, jakékoli staré desky z půdy nebo kus spadlého stromu. Jednotlivé desky nařežte tak, abyste vytvořili základní konstrukci podobnou domečku se střechou, následně vytvořte patra a komůrky uvnitř domu.
 • Jednotlivé komůrky domu naplňte výše uvedenými materiály, vždy poměrně natěsno. Celou konstrukci pak zapleťte provázkem, aby náplň nevypadávala. Pro bezpečnost ubytovaného hmyzu potáhněte domek pletivem, aby se do hmyzího hotelu nedostali ptáci a nestravovali se v něm jako na krmítku.
 • Pokud na výrobu hmyzího hotelu nemáte trpělivost a šikovné ruce, můžete si vybrat z řady již zhotovených hmyzích hotelů, které se cenově pohybují od několika stokorun až po dva tisíce korun.

Kam hmyzí hotel umístit

Hmyzí hotel by měl být umístěn na chráněném a tišším místě. Ideální je nehlučný prostor na konci zahrady, který poskytne ubytovanému hmyzu zázemí a klid. Počítejte také s tím, že osídlení hmyzího hotelu proběhne postupně. V prvním roce nemusí být kolem hotelu velký cvrkot a bzučení, ale v následujících letech si už hmyz na hotel zvykne a bude ho plně využívat. A vy si zase můžete užívat nádherných chvil strávených na zahradě zvučící životem.