Jak na škůdce luskovin

Pootevřený lusk hrášku
Mladý hrášek, foto med

Zasadili jsme si na zahrádce hrách, a místo abychom sklízeli zdravé lusky a pochutnali si na zeleném hrášku, je úroda malá, lusky deformované a zrnka červivá? Mezi další napadané luskoviny mohou kromě hrachu setého patřit také fazol obecný, fazole mungo, bob obecný, cizrna beraní, čočka jedlá sója luštinatá, podzemnice olejná a další. Jak je na škůdce luskovin, jakými je například Zrnokaz hrachový či fazolový, Listopas čárkovaný, anebo drátovec?

Hrášek sejeme v dubnu až květnu přímo na upravený záhon, a to poměrně nahusto, aby se rostliny mohly o sebe vzájemně opírat. Kdyby ležely přímo na zemi, mohly by častěji trpět antraknózou nebo padlím a dalšími chorobami. Dnes se ale podíváme jak na škůdce luskovin a jak se proti nim bránit.

Zrnokaz hrachový

Škůdce Zrnokaz hrachový, foto archiv

Zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum) je nepříjemný škůdce hrachu, protože jeho larvy vyvrtávají v semenech otvory, a to tak, že v jednom zrnu hrachu je pouze jeden otvor s larvou. Před zakuklením larvy vykusují malý otvor s tenkou povrchovou blankou. Pod ní se vyvíjí brouk. Larvy poškozují zrna, snižují výnos, jakost a klíčivost hrachu. Dospělí brouci požírají pyl, korunní plátky nebo tyčinky hrachu. Oválný brouk je tmavě hnědý, veliký okolo půl centimetru. Larva je zpočátku narůžovělá, později krémově bílá s hnědou hlavou, dlouhá až šest milimetrů. Larvy mají zpočátku asi tři páry noh, později jsou beznohé. Dospělci přezimují v chráněných, nezamrzajících místech, na poli zpravidla zimu nepřečkají. Brouci se objevují od konce května nebo během června. Přibližně jeden týden po odkvětu hrachu samičky kladou vajíčka na nově narůstající lusky. Larvy se zavrtávají do mladých zrnek hrachu. Na fazolích zas škodí zrnokaz fazolový, který se chová podobně.

Prevence a ochrana

Z hlediska prevence je vhodný preventivní dřívější výsev hrachu. Zrnokaz totiž klade vajíčka na lusky hrachu pouze v teplém období, pokud kvetení a tvorba lusku připadne na chladné období, lusky většinou napadené nebudou. Chemickou ochranou je postřik v době květu, když se první dva květy na stvolu odkvétají a začíná se tvořit první lusk. Postřik musíme asi po týdnu opakovat.

Listopas čárkovaný

Fazolové lusky, foto med

Listopas čárkovaný (Sitona lineatus) poškozuje listy tak, že listové čepele jsou od okrajů pravidelně vykousané. Listopas, který poškozuje hrách, bob, fazole nebo vikev, z okrasných pak vlčí bob, hrachor vonný a další, je noční hmyz, který klade vajíčka na listy nebo do půdy. Hnědavý je velký okolo pěti milimetrů. Larvy tohoto brouka také poškozují rostliny, žijí v hlízkovitých nádorech na kořenech a ničí je. Protože rostlina ztrácí část své listové plochy, má nízký výnos, a při přemnožení škůdce může dojít až k zastavení růstu nebo dokonce úhynu: poškození je totiž i vstupní branou pro další infekci především virovými chorobami. Listopas škodí v časném jarním období, kdy bývá poměrně chladno.

Prevence a ochrana

Ochranou vedle základních agrotechnických opatření, rovnoměrné výživy a vyrovnaného porostu může být postřik přípravky Karate nebo Sumithion a arzénovými přípravky.

Drátovci

Drátovci (Elateridae) jsou larvy brouků kovaříků a patří k nepříjemným škůdcům. Škodí nejen na luskovinách, ale i na další zelenině, například na salátu, česneku, mrkvi… i na mnoha okrasných rostlinách. Rostliny buď vadnou v řadách, nebo v jednom ohnisku, případně vyseté osivo vůbec nevzchází. Kořeny jsou poškozené, jsou vidět patrné chodbičky. Při napadení mladých rostlin celé výhonky jakoby zasychají. Brouci škodí hlavně na jaře a na podzim. Samičky kladou vajíčka do vlhké půdy. Larvy se pak vyvíjejí až pět let. Jsou válcovité a tvrdé, lesklé, žlutohnědé a asi tři centimetry velké. Dospělí brouci jsou černí a měří kolem centimetru.

Prevence a ochrana

Výskyt drátovců částečně omezují přirození nepřátelé, jakými jsou ptáci a hlístice. Měli bychom dodržovat osevní postup a citlivé druhy často za sebou na záhonu nepěstovat. Chemická ochrana na zahradách není příliš vhodná. Pokud se drátovci tam, kde pěstujeme luskoviny, vyskytnou, pravidelně a hlouběji ryjeme půdu a nenecháváme ji v klidu ani po sklizni. Zpravidla pomůže hnojení dusíkatým vápnem. Ve foliovnících nebo sklenících můžeme lákat drátovce na kousky částečně zahrabaných brambor.