Jak přestat kouřit – rady vyléčeného závisláka

Kuřačka, autorka TAM, malba temperou
Kuřačka, malba TAM

K častým předsevzetím patří skoncovat s kouřením. S každým Novým rokem to zkouší přibližně třetina kuřáků, ale procento úspěšnosti je velmi malé. Jak přestat kouřit, když všichni kuřáci dobře vědí, jaká zdravotní rizika jim hrozí, co dělá kouření s pletí, vlasy i zuby, a také, jak moc je nákladné. A uvědomují si, že děti vyrůstající v rodině kuřáků budou s velkou pravděpodobností také kouřit. Proč je tedy takový problém s kouřením přestat?

Kouření cigaret, foto med

Kuřáci také dobře vědí, co získají, když přestanou kouřit. Počítáme-li s dennímu průměrnými náklady na cigarety, vychází to na asi 100 Kč denně. To znamená, že kdo přestane na Nový rok kouřit, má do léta našetřeno na slušnou dovolenou u moře. Za rok udělá úspora více než 36 000 Kč, což je částka, kterou na ulici nenajdeme. A když přestanou kouřit oba partneři… Co se týká zdravotních rizik, už po roce nekouření se snižuje hrozba infarktu, mrtvice, cukrovky i několika druhů rakovin na polovinu, ale riziko rakoviny plic se sníží na úroveň nekuřáků nejdříve po deseti letech. A teprve po patnácti máme kardiovaskulární systém zase ve stavu, jako bychom nikdy nekouřili. A škody na kráse se také snižují, pleť zjemní a rozjasní se, vlasy zesílí a získají na objemu, zuby se méně kazí a nežloutnou a hlavně přestaneme páchnout. Jak přestat kouřit?

Kuřák by rád přestal kouřit, ale nechce se mu

Iqoz, foto med

Všechna předchozí pozitiva nekouření patří u mnoha kuřáků do říše snů hned vedle „Až vyhraji milióny“. Sny ovšem padají s představou, že přestat mám právě já a zrovna teď. Už sama představa, že si už nezapálím, vyvolá v reakci nutnost hned si zapálit. A kuřák si přitom často v duchu nadává, že je takový slaboch… Smutné je, že čím jsou kuřáci chudší, tím víc kouří a nelogicky argumentují tím, že co už by z toho života měli, kdyby se i cigarety vzdali. Kuřák se také obává, že přibere na váze, nebude vědět, co s rukama, cosi počne, až půjde s přáteli na pivo, neumí si představit, že vypije kávu bez cigarety… Kouření představuje rituál, kterého se kuřáci a kuřačky ve skutečnosti nechtějí zbavit. A dokud opravdu nebudou chtít, nepomůžou jim ani žvýkačky, ani tablety, ani náplasti, ani žádné další podobné prostředky jako třeba žvýkání kořene puškvorce.

Berličky příliš nepomůžou

Elektronická cigareta, foto med
  • Postupné snižování počtu cigaret nefunguje. O to víc se zlozvykem zabýváme – hlídáme minuty do momentu, kdy už si zase dovolíme kouřit a při první nepohodě (stačí drobná nepříjemnost) si rychle zdůvodníme, že není vhodný čas na to přestat kouřit.
  • Výměna cigarety za doutník, fajfku, žvýkací či šňupací tabák nebo vodní dýmku je vyhánění čerta ďáblem. Neušetříme ani peníze ani své zdraví. A zanedlouho znovu kouříme cigarety
  • Elektronická cigareta má o něco větší šanci. Má ale některé vlastnosti, které spoustě kuřáků nevyhovují – například nejsou dost lehké, aby visely na rtu při manuální práci. V podstatě spíš připomínají dýmku. Ti, kteří si na ni zvyknou a nestřídají ji s cigaretami, mají šanci – sníží si nikotinové dávky a postupně je vymění za beznikotýnové náplně.
  • Iqoz  také nejsou alternativou k odvykání od kouření a nejsou ani navrženy jako pomůcky pro odvykání.

Jak skončit s kouřením cigaret

Kouření cigaret, foto med

Jak přestat kouřit? Nekuřákem se stáváme v okamžiku, kdy típneme cigaretu. Fyzická závislost na nikotinu je téměř nulová. Jen přesvědčíme toho kuřáka v sobě, že jsem nekuřák. Saháme-li po cigaretě, udiveně si říkat: Co mě to napadlo, vždyť jsem nekuřák! Často si opakovat, jak je dobře, že už etapu kouření máme za sebou. A i když nám je špatně, vytrváme, abstinenční příznaky nepotrvají dlouho. Až dojdeme do fáze, že opravdu chceme přestat kouřit, tak přestaneme. Teď, v tomto okamžiku. Protože chceme. A žádné životní pohromy s tím nepohnou stejně, jako nás třeba nedoplatek elektřiny nepřiměje píchnout si heroin. A jestliže nedokážeme sami sebe přesvědčit, požádejme svého lékaře, aby nám doporučil vhodné centrum závislosti na tabáku. Budeme-li opravdu chtít, dostanou nás z toho. Objednací doba je nejdéle do měsíce a návštěvy i vyšetření nás přijdou na 30 Kč poplatku jako u jiných lékařů.

V prvním roce

Rodina, kolegové i kamarádi by měli rozhodnutí kuřáka skončit s tímto zlozvykem nejen respektovat, ale i podporovat. Je těžké přestávat v prostředí plného cigaretového kouře, ať už kouří partner nebo kolegové. Začínající nekuřák by se takovým prostorám měl alespoň prvních pár měsíců pokud možno vyhýbat. První rok nekouření chuť na cigaretu přetrvává a cigaretový kouř stále vnímáme jako příjemný. Někdy po roce se to náhle prudce změní a cigaretový kouř nám začne páchnout. Potáhnout z cigarety, abychom zjistili „Jestli mi to ještě něco říká“ je nebezpečné. Vyléčení kuřáci jsou jako vyléčení alkoholici – i občasné kouření je maximálně rizikové z hlediska návratu ke kouření. A snažme se nenahrazovat zlozvyk kouření zlozvykem přejídání se. Návyku na jídlo se nezbaví tak radikálně – přestat úplně by bylo definitivní řešení. Když tyto dvě neřesti srovnáme, je jasné, že přestat s kouřením je v podstatě brnkačka.