Přesazování stromů a keřů

vínově červené listy Javoru dlanitolistého
Javor dlanitolistý, foto med

Kořeny ukotvují rostlinu k zemi a jemné kořenové vlášení zajišťuje přísun vody a výživných látek a odvod odpadních látek. Při přesazování stromů a keřů se množství tohoto jemného vlášení potrhá, takže dochází k velkým problémům s metabolismem, které mohou vést až k uhynutí rostliny. Musíme vědět, jak stromy a keře na zahradě správně přesazovat a poté co nejdříve zajistit regeneraci. První známku přizpůsobení se dřevin novému prostředí bývá, že začnou obracet listy k slunci.

Výsadba jabloní, foto med

Přesazení představuje zejména pro stromy, ale i pro větší keře velký stres z toho, že se tak radikálně mění jejich životní podmínky. Před samotným zásahem a také během zotavování po změně lokality proto všechny dřeviny potřebují určitý čas k regeneraci. Rostlina se adaptuje na místo, kde roste, a přizpůsobuje se místním půdním podmínkám a oslunění.

Prostokořenné dřeviny

Stromky a keře se často pěstují ve volné půdě. Opadavé druhy se pak na trh dodávají prostokořenné nebo s kořenovým balem. Prodávaný stromek již bývá prořezaný, vytvarovaný, obkopaný (pravidelně obrývaný kolem vnějšího obvodu kořenového balu) a zabalený do pytloviny. Sázíme je zpravidla a jaře nebo na podzim.

Kontejnerované dřeviny

Vilín prostřední, foto med

Stromky a keře se často pěstují v kontejnerech. Vzhledem k tomu, že se celý kořenový systém vyvinul uvnitř nádoby, dochází po vyjmutí k minimálnímu poškození kořenů. Tyto rostliny se rychle přizpůsobí novému prostředí, proto je lze přesazovat po celý rok, samozřejmě kromě období zimních mrazů. Je tedy výhodné, že nemusíme čekat na jaro nebo podzim.

Příprava výsadbové jámy

Výsadbová jáma, foto med

Nové výsadbové místo si připravíme předem. Jáma by měla být o něco větší než vykopaný kořenový bal, ale hloubka bude stejná jako na původním místě. Odstraněnou půdu z výkopu promícháme s kompostem a důkladně provlhčíme. Stromek nebo keř umístíme ve výsadbové jámě do požadované polohy, postupně zasypeme a zem pevně ušlápneme kolem dokola. Tím kolem balu vytvoříme mírnou proláklinu, do které přesazený stromek po několik týdnů vydatně zaléváme. Až se ujme, doplníme půdu a zarovnáme na stejnou úroveň s okolím.

Přesazování keře nebo malého stromku

Magnólie, foto med

Kolem stromku nebo keře vykopeme svislou rýhu vzdálenou asi 40 cm od hlavního kmene nebo spodních větví. V této vzdálenosti překopneme, přesekneme nebo odřízneme všechny kořeny, na které zde narazíme. Z takto vyhloubené rýhy kolem dokola podkopeme kořeny i pod zbylým kořenovým balem. Nejlépe se pracuje vidlemi, které vsuneme pod bal a zatlačíme vzhůru. Není-li stromek nebo keř příliš těžký, můžeme ho vyzvednout rovnou z vykopané díry. Přesuneme ho na kolečku, nebo v případě kratší vzdálenosti ho umístíme na jutový pytel nebo fólii a přetáhneme na nové místo.

Přesazování starších, těžších stromů nebo keřů

Přesazování vzrostlých dřevin je těžké a nebezpečné, je lepší svěřit tuto práci odborníkům. Většinou se provádí ve dvou etapách:

  1. Na podzim před přesazováním kolem stromu a přes jeho kořeny vykopeme rýhu ve značné vzdálenosti od kmene – v potřebné velikosti kořenového balu – a tyto kořeny odřízneme téměř úplně, kromě tří rovnoměrně dokola rozmístěných silných kořenů. Výkop poté vyplníme kompostem nebo přesazovacím substrátem. Do jámy nalijeme vodu. Zde se vytvoří nové jemné kořeny, které zajistí později na zvoleném místě nárůst nových kořenů.
  2. Následující jaro odřízneme i tři poslední zbylé silné kořeny a celý strom s takto vzniklým kořenovým balem přestěhujeme. Uvedený postup značně zvýší šance úspěšného přesazení.

Opora přesazených stromů

Opora, foto med

Každý strom roste nejlépe, pokud se může v zemi pevně ukotvit vlastními kořeny. Po přesazení má už většinou korunku. Ta může do značné míry zachycovat vítr, zatímco redukované kořeny se s těmito poryvy dosud nedokáží vyrovnat. Strom se pak začne kymácet a hrozí dokonce jeho pád. Riziko podstatně sníží opěrné kůly. Strom by na nich neměl spočívat plnou silou, protože by si neutvořil nový kořenový systém dostatečně silný. Kolem kůlu musí být vždy určitý prostor pro pohyb.
Oporu u stromu nenecháváme déle než jeden až dva roky. Účinek opory zvýšíme, pokud ji umístíme na straně, odkud většinou fouká vítr.

Pracovní postup přesazování stromů

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je meruky.jpg.
Meruňka, foto med
  1. K přesazení stromu si připravíme nové stanoviště pro strom, kotvící kůly a nářadí – beranidlo, úvazky, kladivo, hřebíky.
  2. Na vybraném místě vyryjeme výsadbovou jámu dostatečně hlubokou tak, aby se do ní pohodlně vešel kořenový bal.
  3. Kůly zarazíme po obvodu jámy tak, aby vyčnívaly asi 150 cm nad povrch. Použijeme beranidlo na zatloukání kůlů.
  4. Strom umístíme do jámy mezi kůly. S pomocí druhé osoby strom srovnáme přesně na střed.
  5. Úvazky nejdříve omotáme kolem stromu a poté okolo kůlu, k němuž je poté protlučeme hřebíky.
  6. Jámu zahrneme zeminou obohacenou o kompost a důkladně ji sešlápneme, abychom vytvořili malou proláklinu.
  7. Do této prolákliny strom pravidelně zaléváme, dokud se spolehlivě neuchytí. Poté doplníme zeminu.