Zazimování okrasné zahrady

Svázané hortenzie - ochrana rostlin před mrazem
Svázání hortenzií, foto med

Před nástupem zimy je vhodné podívat se do své okrasné zahrádky, zda některé choulostivější exempláře květin, keřů či dalších rostlin nebudou potřebovat ochranu před mrazem. Některé trvalky více než mráz nesnášejí zimní vlhkost, i ty je třeba chránit. Kdo má skleník nebo zimní zahradu, může zde zimovat všechny rostliny v nádobách, neboť ty promrznou velmi snadno. Záhonové rostliny chráníme přímo na stanovišti. Způsobů zazimování zahrady je několik.

Svázané okrasné trávy, foto med

Zkontrolujeme a podle potřeby nově přetmelíme okna ve skleníku. Připravíme i krmítka pro užitečné ptactvo. Veškeré rostlinné zbytky a listí využijeme k přípravě nových kompostů. Jen nemocemi napadené plody pálíme nebo likvidujeme v jámě s vápnem. Trávník ošetříme proti mechům. Na ohrožených lokalitách chráníme okrasné dřeviny a ovocné stromky proti okusu zvěří. Chceme-li až do zámrazu prodloužit kvetení aster a chryzantém, odstraňujeme odkvetlé včas. Okrasné traviny svážeme, aby se k jejich kořenům nedostalo příliš vlhkosti, která by způsobila jejich zahnívání.

Keře a stromy

Zakrytí dřevin spadaným listím, foto med

Za choulostivé dřeviny považujeme kromě různých exotů i mladé stromky a keře. Před mrazem je chráníme tak, že ke jejich kořenům nahrneme kompost nebo zeminu, případně je nakryjeme spadaným listím překrytým textilií či chvojím, kmínky obalíme slámou nebo jutou. Stahujeme sloupovité konifery, aby je neponičil případný sníh nebo námraza. Všechny stromy a keře před zimou důkladně zalijeme, aby nenamrzaly. Veškeré dřeviny, které jsme již nestihli vysadit, založíme zešikma do vyhloubené rýhy a zasypeme je zeminou, na kterou ještě navršíme slámu nebo chvojí. Také přenosné nádoby s rostlinami, které nemáme možnost umístit do bezmrazé místnosti, důkladně zabalíme.

Stromkové růže a rostliny na kmínku

Ochrana nádobových rostlin, foto med

Mnohé stromkové růže mají dva roubované krčky: jeden těsně nad kořeny, které je chráněný před mrazem vrstvou zeminy, druhý nahoře, kde se připojuje ke kmínku korunka. V našich podmínkách se při zazimování zahrady nejvíce osvědčilo ohýbání korunky k zemi a zakrytí chvojím nebo netkanou textilií jako ochranný kryt na korunku, který se uváže kolem kmínku. I další rostliny, které pěstujeme jako stromkové, se vyplatí tímto způsobem chránit, už proto, že jsou drahé. Nejprve zkrátíme výhonky v koruně na poloviční délku a odstraníme uvadající listy.

Květinové záhony

Hlízy trvalek, např. jiřin, vyryjeme a uskladníme na bezmrazém místě. Odkvetlé letničky vytrháme a kompostujeme, prázdné záhony alespoň částečně zkultivujeme, aby na nich nerostl plevel. Vodné je osít zeleným hnojivem, které ještě před zimou zaryjeme do půdy i s přidáním hnoje nebo kompostu.

Ochrana choulostivějších trvalek

Zakrývání chvojím, foto med

Trvalky, které pocházejí z poněkud mírnějších klimatických pásem, mají určité potíže přežít na záhonech naše zimy. Potřebují chránit nejen před chladem, ale také před příliš vlhkou půdou. Týká se to například některých kultivarů Chryzantém (Chrysanthemum Maximum), Janeby (Helianthus), patří sem i Paznehtník (Acanthus), Slézovec (Lavatera), Kamejka (Lithodora), Barota čilská (Gunnera) a Kalokvět (Agapanthus). Ochranu vyžaduje také pampová tráva, (Cortaderia). Pomůže vyšší vrstva slámy nebo ochranné netkané textilie (zahradní rouno), kterými rostliny zakryjeme a až zjara, po příchodu vyšších teplot, je zase odstraníme. Důležitá je i dobrá propustnost půdy, aby rostliny v chladné a vlhké půdě po určité době nezačaly zahnívat.

Skalničky a balkonovky

Pelargónie, foto med

Při zazimování zahrady citlivé skalničky (Lewisia) chráníme skleněnou tabulí nebo plexisklem. Choulostivé Fuchsie (Fuchsia) pěstované volně v zemi nebo v nádobách na konci podzimu vyzvedneme a přesadíme je jednotlivě do květníků. Vyštípneme zelené špičky, odstraníme listy a nádoby umístíme do nemrznoucí, ale chladné světlé místnosti, kde je uchováváme skoro suché v klidovém stadiu až do jara. Pelargonie (Pelargonium) také přesadíme do nádob a přeneseme do chladné světlé místnosti, ale pokud máme málo místa, zakryjeme je na záhonu alespoň poklopem. Sporýše (Verbena ‚Lawrence Johnston‘) vyzvedneme, zatřeseme balem, kořeny jim zkrátíme na 5-8 cm a výhonky na 10 cm. Přesadíme je jednotlivě do nádob či do bedýnek do alespoň 15 cm substrátu. Necháme přezimovat na světlém místě, kde nemrzne, a zaléváme tak, aby zemina úplně nevyschla. Pro rostliny můžeme snadno vybudovat kryt tak, že je ohradíme pletivem a zasypeme spadaným listím.