Zimní řez jabloní

bílo-růžové květy jabloní
Kvetoucí jabloň, foto med

Špatný řez bývá jedním z hlavních důvodů špatného růstu jabloní s následkem malé nebo žádné sklizně jablek. Přitom správný řez není nic, čeho by průměrný pěstitel nedokázal s trochou znalostí zvládnou. Správně pěstovaná jabloň má mít dobře tvarovanou a prosvětlenou korunu. Existuje několik obecně platných pravidel pro zimní řez jabloní, které je dobré znát.

Jabloně tvarované do špalíru, foto med

Zahrádkáři, kteří si nejsou jistí, zda jabloně ořežou správně, se této činnosti raději vyhnou a nechají stromek růst bez řezu. To však není správné, protože neřezaný stromek se rychle vyčerpává a úroda jednou je a jednou není. Řez ovocného stromu také nelze dělat šablonovitě, protože každý strom je trochu jinak rostlý a různé odrůdy se řežou různě.

Prvních léta mladých jabloní

Mladá jabloň, foto med

Po vysazení udržujeme mladé jabloně tak zvaným výchovným řezem, kdy jejich korunu tvarujeme do optimální podoby. Toto období trvá okolo pěti let. Roky následující mladé jabloně proklesťujeme udržovacím řezem (průklestem). V této době odstraňujeme poškozené větve, výhony, která zbytečně zahušťují korunu (vlky) a ty, které rostou příliš blízko u sebe. Smyslem řezu je udržet rovnováhu mezi růstem a úrodností stromu.

Zmlazovací řez

Zmlazená jabloň, foto med

Když jabloně zestárnou, mají rok od roku menší přírůstky, až nakonec ustanou. Stromy sice bohatě kvetou, ale ne každý rok a plody jsou stále menší a menší. V takovém případě přistoupíme k hlubokému zmlazovacímu řezu do starého dřeva. Nejvhodnější období je, když má jabloň hodně nasazeno na květ, v opačném případě by vyrostlo velké množství výhonů – vlků. Jabloně zmlazujeme do nejvýše čtyřiceti let, starší ani nemocné už ne.

Udržovací řez a průklest

Řez jabloně, foto archiv

Udržovacím řezem zkracujeme prodlužující se výhony hlavních větví, aby zesílily a vytvořily pevnou korunu, která nebude mít problém unést ani velkou úrodu jablek. Průklest znamená provzdušnit a prosvětlit celou korunu stornu, čímž se zlepší plodnost i zdravotní stav dřeviny. Vytvoříme pevnou kostru s účelně rostoucími větvemi. Tyto práce provádíme v době vegetačního klidu, ideálně na přelomu února a března. Řezy s průměrem nad 3 cm ošetříme štěpařským voskem nebo latexovou barvou.

Pracovní postup zimního řezu

Zimní řez jabloně, foto archiv
  • Klidová fáze jabloní začíná s koncem podzimu a trvá až do jara, listy postupně opadávají celou zimu. Zimní řez jabloní startuje v únoru. Připravíme si ostré nástroje – zahradnickou pilku a zahradnické nůžky, a také štěpařský vosk.
  • Chceme docílit otevřené koruny stromu, aby světlo pronikalo ke všem větvím. Proto odstřihneme vertikálně rostoucí větve.
  • Také odstřihneme větve, které vyrůstají do stran směrem ke kmeni, aby větve, které zůstanou, získaly více světla.
  • Rovně vzhůru rostoucí výhony ohneme, abychom podpořili růst a kvetení. Výsledkem by měla být bohatá úroda kvalitních jablek.