Kroutivá líska Contorta pro okrasnou zahradu

pokroucené větvičky s jehnědami
Kroutivá líska Contorta, foto med

Lísky jsou keře a vzácněji stromy rostoucí v severním mírném pásmu. Známe asi patnáct druhů. Vesměs jsou nenáročnými dřevinami. Dobře se přizpůsobují okolí a stanovišti. Kroutivá líska Contorta je ozdobou okrasné zahrady. Pěstujeme je jako solitérní rostliny.

Líska obecná Corylus avellana Contorta roste u nás planě. Rodí lískové oříšky a četné odrůdy se pěstují právě pro plody, ale v okrasných zahradách a předzahrádkách nás zajímá spíše její estetická hodnota.

Druhy a odrůdy

Contorta avellana Tortuosa, foto med

Sadovnicky významnou odrůdou je líska obecná Contorta, která výrazně zkroucenými větvemi vnáší do zahrady neobvyklý a tajemný prvek. Nepravidelně průhledná koruna a vytvarované větve dávají pohledům zcela nový rámec. Keř dosahuje výšky dva až čtyři metry. Kůra je šedohnědá, listy jsou světle zelené, střídavé, vejčité, dvojnásobně zubaté. Na podzim se vybarvují žlutě až hnědožlutě. Kvete velmi časně zjara. Keře jsou nápadné především žlutými svazečky jehněd. Koncem léta dozrávají drobné oříšky, které jsou jedlé, ale slouží spíše pro okrasu. Kromě uvedené odrůdy je zvláště dekorativní také C. avellana Tortuosa. Větve má nejen výrazně pokroucené, ale ještě i propletené. Působí až bizarně. Dorůstá větších rozměrů, výšky 4 až 8 metrů a šířky 2,5 až 3,5 m.

Stanoviště

Olistěná kroutivá líska, foto med

Lísku Concorta dáváme vždy na stanoviště, kde ji můžeme pozorovat zblízka. Roste poměrně rychle a hodí se i do znečištěného městského ovzduší. Kořenový systém je bohatý a houževnatý. Na stanoviště není náročná, nesnese pouze chudé písčité půdy a půdy zamokřené. Ideální je hlinitá půda s dostatečným obsahem vápníku. Roste na slunci a v polostínu, je otužilá. Netrpí okusem zvěří.

Pěstování

Lísku vysazujeme na jaře nebo na podzim, celoročně kontejnerované rostliny, které však musíme po výsadbě pravidelně zalévat. Následné ošetření lísky není náročné. Řežeme pouze starší přehoustlé exempláře, které potřebují prosvětlit a odstranit překřížené větve. Přesazovat můžeme i starší exempláře, v takovém případě však rozhodně nezapomeneme na důkladnou zálivku. A také buďme trpěliví: po přesazení mohou keře načas ustat v růstu.

Použití a přínos

Lískové oříšky, foto med

Lísku obecnou Concorta používáme zásadně jednotlivě. V zahradě působí výrazně, ale při nesprávném umístění až hrubě. Výborně vynikne i v bezlistém stavu. S popraškem sněhu nebo jinovatkou bývá ozdobou zimní zahrady. V předjaří oživují holý keř s tvarovanými větvemi zase žluté jehnědy. Vysazuje se také v japonských zahradách. Pro svůj menší vzrůst je oblíbeným prvkem předzahrádek – povznese a ozvláštní i malou plochu – což oceníme i na dvorcích a uzavřených plochách u domu. V dostatečně velké nádobě ji můžeme úspěšně pěstovat i na balkoně nebo terase. Vynikne i na pozadí jehličnanů anebo v doprovodu červenolistých keřů. Roste od nížin až do podhůří. Pokroucené větve jsou oblíbené také v aranžérství, mohou se vkládat i bez další úpravy do váz.