Můstek a šlapáky přes vodu v zahradě

Romantické zákoutí v zahradě s dřevěným můstkem vedoucím přes potok
Dřevěný můstek přes potok, foto med

Zatímco rybníčky a potůčky zahradu zajímavě člení, můstky, lávky, různé dřevěné šlapáky i do koryta potoka šikovně zasazené balvany, které vyčnívají z vody a slouží k přechodu přes vodu, jednotlivé části pozemku opět spojují. Můstek a šlapáky přes vodu v zahradě navíc dodají vodnímu prvku osobité kouzlo a přitom není tak složité jednoduchý přechod vybudovat.

Šlapáky z kulatiny, foto med

Máme-li v zahradě jezírko s potůčkem, budeme pravděpodobně potřebovat i můstek, který bude navazovat na další zahradní cestičky a chodníky. Při mělké vodě si pořídíme alespoň šlapáky přes vodu. Mohou to být kameny, nebo dřevěné kuláče vhodně sestavené. Díky nim přejdeme přes vodu v zahradě suchou nohou. Můstek a šlapáky zhotovíme při běžné šikovnosti během víkendu, ze stavebnice za jedno odpoledne.

Můstek z klád

Přechod z trámů, foto med

Pro rozpětí můstku přes vodu do tří metrů můžeme bez obav použít silné masivní klády. Usadíme je do pevného podloží na obou březích, jehož základem jsou betonové desky. Konce těchto trámků přichytíme k podkladu dlouhými vruty a hmoždinkami. Důležitá je přesnost při rozměřování betonu i konců klád. Nebo použijeme zemní vruty. Nakonec všechny klády spojíme a stáhneme k sobě – při zachování malých mezer – pomocí speciálních, extrémně dlouhých šroubů, respektive kovových tyčí se závity, podložkami a maticemi. Abychom dosáhli stejných odstupů jednotlivých trámů a současně je mohli stáhnout, vložíme mezi ně (ještě před přimontováním k podloží) stejně široké distanční podložky.

Lávka

Obloukový můstek, foto med

Lávka z klád nebo trámů je velmi oblíbená. Sestavíme ji do jakékoli šířky, když zvolíme potřebný počet klád a přizpůsobíme mu délku spojovacích šroubů. Konstrukce vypadá atraktivně a rovněž ji využijeme jako lavici na sezení či jako lehátko na opalování. Pěkná kombinace vznikne při umístění této lávky poblíž terasy, nebo když ji uplatníme jako oživující prvek v sousedství vydlážděných terasových ploch. Trámy nejdříve položíme pouze na zkoušku a dříve než díly můstku spojíme stahovacími tyčemi, případné chyby odstraníme. Jako stavební materiál přichází v úvahu každý druh dřeva. Po úpravě povrchu tyto trámy důkladně naimpregnujeme. Na trhu je také široká nabídka lávek, v níž převažují zejména obloukové můstky, které se skvěle hodí do zahrad upravených jako japonské nebo formální. Prodávají se zpravidla jako stavebnice. Dřevo obvykle před sestavením opatříme impregnací a několika vrstvami nátěrů.

Můstek z prken

Můstek z prken, foto med

Daleko ohledně spotřeby materiálu úspornějším řešením a přijatelnější variantou pro manipulaci při stavbě je další lávka. Použité nosníky o průřezu 4,5 x 9 cm unesou v poloze kolmé vůči podkladu dostatečně velkou váhu. Okraje můstku můžeme podložit betonovými chodníkovými deskami nebo konce lávky prostě položíme na vydlážděný či jinak zpevněný povrch břehů. Je-li to však možné, doporučuje se nosníky pevně přichytit k danému podkladu. Pak k nosníkům přiložíme a přišroubujeme všechna prkna s postranními přesahy v rozmezí od 5 do 10 cm. Prkna si samozřejmě musíme předem předvrtat, a to každé celkem pro čtyři vruty. Mezery mezi jednotlivými díly dřevěné lávky by měly být široké alespoň 0,5 cm, aby z povrchu mohla rovnoměrně odtékat dešťová voda.

Kamenný přechod

Kamenný přechod, foto med

Balancování na balvanech při přechodu vodní nádrže mají rády především děti, ale i někteří dospělí toto zpestření vítají. Navíc balvanový přechod vypadá zajímavě a zahradu obohatí o komunikační systém. Stejně tak můžeme použít dřevěné špalky nastojato, zejména, je-li proudící voda poměrně mělká. Při budování zahradního potoka, anebo i při hloubení jámy pro budoucí jezírko se můžeme rozhodnout pro vodní přechod. Zhruba uprostřed nádrže vytvoříme hliněný násep ve tvaru dlouhé lavice či úzké plošinky, jenž spojuje oba břehy. Povrchová rovina tohoto podkladu se však musí nacházet nepatrně pod budoucí hladinou, aby z vody vyčnívaly pouze mohutné kameny nebo špalky. Šířka této hliněné lavice by měla přesahovat nejméně o 20 cm šíři balvanů. Po roztažení a usazení fólie pokládáme kameny velmi opatrně, abychom nepoškodili její povrch. Balvany lze také podložit jakoukoli ochrannou mezivrstvou.