Travinové partie v zahradě

Okrasné trávy na podzim
Ozdobnice čínská, (Miscanthus sinensis ’Variegatus’), foto med
Třtina rákosová, Calamagrostis arundinacea, foto med

Travinové partie v zahradě jsou obdobou stepní zahrady, traviny se však v ní používají ještě ve větší míře. Využívá se všech jejich vlastností k vytvoření pěkných prostorově i barevně vyvážených kompozic.

Ozdobnice, Miscanthus sacchariflorus, foto med

Je třeba počítat s tím, že mnohé traviny, zvláště druhy vyššího vzrůstu, po jarním seříznutí poměrně pozdě raší a začínají se okrasně projevovat až někdy od června. Jsou to hlavně druhy Miscanthus, Spartina a Pennisetum. Proto vysloveně travní partie je v jarním období trochu chudá a její krása se projeví hlavně v druhé polovině roku. Tento nedostatek lze však vyvážit vysázením jarních cibulovin do volných míst mezi pozdě rašící traviny. Též některé na jaře kvetoucí a později zatahující trvalky zde mohou být doplňkem – např. Velkokvětý mák (Papaver orientale).

Ozdobnice, Miscanthus sinensis ‚Ghana´, foto med

Při sestavování travinové partie postupujeme podle stejných zásad jako u všech volných skupin. Nesouměrně rozmístíme několik dominantních prvků, tj. druhů mohutnějšího vzrůstu. Druhy, které se na podzim pěkně barví, umístíme někde do blízkosti sytě zelených jehličnanů, jako Borovic (Pinus) nebo Jalovců (Juniperus), které mohou tvořit pozadí skupiny. Pampas dvoudomý (Cortaderia selloana) je vyloženě solitérním prvkem, a proto ji umístíme nejlépe samostatně v popředí skupiny, podobně jako u štěpní partie. Důležitou složkou jsou zde nízké traviny, z nichž vytváříme základní koberec. Do něho zasazujeme skupiny středních a vyšších druhů.

Bezkolenec rákosový, foto med

Snažíme se tu o barevný kontrast. Například šedolistý Oves (Avena sempervirens) zasazujeme do koberce smaragdově zelené Kostřavy medvědí (Festuca scoparia). A naopak třeba krásnou stálezelenou Ostřici (Carex pendula) zasadíme do stříbro-šedého koberce Kostřavy stříbrné (F. glauca). Spartina (Spartina michauxiana), která sklání své listy obloukovitě až k zemi, měla by být umístěna někde na pokraji skupiny. Nejvyšší travina Ozdobnice čínská, (Miscanthus sinensis ’Variegatus’) je od druhé poloviny léta od spodu trochu prázdná, proto před ni vysadíme skupinu středních až mírně vyšších trav, jako např. Proso (Panicum virgatum). Některé zvlášť intenzívně se barvící trávy, např. Bezkolenec (Molima altissima), na podzim žlutý až oranžový, by měl mít okolí z rostlin, které zůstávají sytě zelené. Druhy, které bohatě a krásně kvetou, jako je např. Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) a Ozdobnice (Miscanthus sacchariflorus), nejlépe vyniknou proti sytě zelenému pozadí jehličnanů.

Kostřava, Festuca mairei, foto med

Zelené olistění mají Kostřavy (Festuca scoparia, F. tenuifolia, F. amethystina) a a Ostřice, (Carex firma, C. baldensis). Šedozelené až šedomodré olistění mají z Kostřav (Festuca glauca a F. valesiaca), ale i Smělek sivý (Koeleria glauca) a Pěchava (Sesleria coerulea). Bíle pestré listy má Medyněk (Holcus lanatus ’Albovariegatus’). Smělek je z uvedených nízkých travin zvláště ozdobný květenstvím.

Ječmenice, Elymus megellanicus, foto med

Ze středně vysokých druhů (40–100 cm) mají šedomodré nebo šedozelené listy: Oves (Avena sempervirens), Kostřava (Festuca mairei) a Ječmenka (Elymus arenarius). Žlutě nebo bíle pestré listy mají např. Ovsík (Arrhenantherum elatius ’Variegatum’) a Lesknice, Chrastice (Phalaris arundinacea ’Pieta’). Sytě zelené listy mají Třtina (Calamagrostis arundinacea), Ostřice (Carex grayi, C. muskingumensis, C. pendula a C. morrowi), dále Metlice (Deschampsia caespitosa), Bezkolenec (Molinia coerulea a M. altissima). Svým květenstvím jsou z nich význačné zvláště Oves (A. sempervirens), Třtina rákosovitá (Calama¬grostis arundinacea), Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), Dochan psárkovitý (Pennisetum compressum), Kavyl vousatý, (Stipa barbata) a Ječmenice písečná (Elymus arenarius).

Pampas, Pampová tráva, Cortaderia, foto med

Z vyšších druhů jsou svým barevným olistěním význačné zejména Ozdobnice (Miscanthus sinensis ’Variegatus’), (M. sinensis ’Strictus’), Spartina (Spartina michauxiana ’Aureomarginata’). Svým květenstvím jsou ozdobné hlavně Miscanthus sacchariflorus, M. sinensis ’Silberfeder’, Pampová tráva (Cortaderia selloana), Bezkolenec rákosový (Molinia altissima), Proso (Panicum clandestinum a P. virgatum).

Ozdobnice, Miscanthus sinensis ’Strictus’, foto med

Travinové partie v zahradě můžeme doplnit některými dřevinami, které pěkně kvetou, a hlavně na podzim vytvářejí ozdobné plody a barvami svých plodů krásně doplňují podzimní barevnost travin. Jsou to např. Hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea), Růže svraskalá (Rosa rugosa), Dřišťál (Berberis thunbergii) a Skalník (Cotoneaster praecox) aj.