Ochrana zeleniny proti škůdcům

žena držící postřikovač na rostliny proti 
škůdcům
Ochrana zeleniny, foto archiv

Důkladně jste se na novou sezónu připravili a těšíte se na bohatou úrodu? Toto přání by se vám však nemuselo splnit, pokud podceníte ochranu před nejrůznějšími chorobami a škůdci. Ochrana zeleniny proti škůdcům se provádí různými způsoby podle jednotlivých obdobím vegetace. Když ji neochráníte včas, může se stát, že přijdete o všechny výsledky zahradnické práce. Ošetřujte zahradní záhony preventivně, využijte všech dostupných způsobů, a těšte se z krásné, chutné a zdravé zeleniny.

Jakými způsoby můžete zeleninu chránit

Chemická ochrana, foto archiv

Ochraňovat zeleninu před škůdci i chorobami lze ještě před vysetím nebo vysazením a také ošetřováním již vzrostlých sazenic. Ochrana zeleniny proti škůdcům je důležitá, neboť takřka všechny druhy zeleniny mohou napadnout viry nebo houbami, právě tak jako savými či žravými škůdci. Bojovat proti ní lze více způsoby, obecně je možno říci, že k hlavním možnostem patří ochrana

  • chemická
  • biologická
  • kombinace obou předchozích způsobů
  • kompletní pěstitelská opatření

S prevencí je potřeba začít již při výsevu, získáte tak mnohem zdravější sazenice a později velmi dobrou úrodu. Správný způsob ochrany si vyberete podle toho, jaké podmínky na svém pozemku máte, jaké druh zeleniny pěstujete a zda máte dostatek financí i času na práci.

Pravidla pro pěstování musíme dodržovat

Základem ochrany zeleniny je dodržení daných pravidel pro její pěstování. Obecně lze tato pravidla shrnout jako výběr kvalitního osiva, výsev v patřičný čas, zajištění optimální výživy, průběžné pletí a dostatek vláhy. Vybereme vhodnou odrůdu podle oblasti a podnebních podmínek. Sledování počasí a uzpůsobení doby výsadby zajistí silné rostliny, které dokážou odolat jak chorobám, tak škůdcům. Střídání umístění plodin i předplodin může zásadním způsobem ovlivnit výsledky snahy pěstitele. Vyplatí se využít v záhonech rostliny, které odpuzují některé škůdce, takže vaše sazenice budou spolehlivě chráněny.

Chemickým prostředkům se nevyhnete

I když se snažíte o ekologické způsoby pěstování, musíte využít i chemii. Místní škůdci i choroby jsou stále odolnější, k tomu počítejte i s takovými, které se zde dříve nevyskytovaly a dovezly se sem s importovanou zeleninou. Při použití chemie musíme postupovat velmi opatrně a důsledně dodržovat návody výrobce. Ochranné prostředky na chemické bázi jsou totiž jedovaté a při nesprávném použití mohou ohrožovat zdraví i životní prostředí. Pro bezpečnou aplikaci používejte ochranné prostředky a kvalitní postřikovač.

Při použití chemických prostředků nezapomeňte na pravidla

Postřikovač na záda, foto archiv

Chemické přípravky aplikujte v doporučeném termínu a dodržte následnou ochrannou lhůtu, po kterou se nedoporučuje zeleninu konzumovat. Ať se jedná o postřiky, návnadové granule, poprašky či vykuřovací přípravky, vždy bude určitá doba, po kterou zanechají škodlivé látky. Další vhodnou metodou je dezinfekce půdy. Ta se provádí pomocí dusíkatého vápna, které ničí živočišné škůdce i zárodky chorob. Zbavíte se tak i plevelů. Proti chorobám je účinné i moření osiva. Vybavte patřičným nářadím, a budete-li chemicky ošetřovat větší plochy, usnadněte a urychlete si práci a pořiďte si postřikovač na záda s větším obsahem a jednoduchou obsluhou.

Pro skleníky je vhodnější biologická ochrana

Ne všechny chemické prostředky jsou vhodné pro použití v uzavřených prostorách. Jak tedy ochraňovat zeleninu ve skleníku? Zde se nabízí biologické metody ochrany. K těm patří například využití přirozených nepřátel-choroboplodných organizmů nebo parazitů a dravého hmyzu, například roztočů, háďátek či vosiček. Zde jbezpodmínečně nutně dodržet vhodný termín pro nasazení, jinak by tento způsob ochrany nepřinesl žádný efekt. Biologická ochrana je plně ekologická a bezpečná,avšak nutně dodržuje všechna doporučení a pravidla.

Biochemická ochrana jako prevence i pomocník

Biochemickou ochranu představují lepové desky, které se hodí především do zimních zahrad a skleníků. Destičky s uměle vytvořenými feromony, které přitahují živočišné škůdce nebo feromonové lapače jistě zná každý pěstitel. Tento způsob ochrany je vhodný při slabém výskytu škůdců nebo jako preventivní opatření. Další prevencí je udržování pořádku a čistoty, nezapomínejte na používané nářadí a na správný způsob odstranění napadených rostlin. Ideální volbou je zde spálení, rozhodně je neponechávejte na zahradě nebo je nedejte do kompostu. Při využití všech vhodných a dostupných prostředků ochrany se jistě budete radovat ze zdravé a bohaté úrody zeleniny na vaší zahradě.