Stylově tvarované stromy

Dřeviny sestříhané do geometrických tvarů
Stylově tvarované stromy, foto med

Tvarování korun stromů má přes protichůdné názory v zahradní architektuře své pevné místo. Vídáme stromy ve tvaru koulí, válců, kuželů či kvádrů, plochých zástěn nebo zelených deštníků. Takové stromy navodí atmosféru vysoce moderní zahrady, která je ve spojení se soudobou stavbou nesmírně atraktivní. Stylově tvarované stromy sice vyžaduje o něco více péče, ale výslední efekt a radost z dosaženého díla za vynaloženou námahu zajisté stojí.

Kordony ovocných stromů, foto med

Stromy netradičních tvarů někdy vyvolávají otázky, jaký má smysl takto přetvářet přírodu. Přesto si bez nich dost dobře nepředstavíme některé stylové zahrady, jakými je např. zahrada formální nebo zahrada japonská aj. Většinou se také tyto stromy používají do míst, kde ty tradičně pěstované nelze používat. Na trhu nejsou ještě zcela běžné, ale zahradní centra a specializované firmy dokážou na poptávku reagovat poměrně pružně. Cena tvarovaných stromů je o něco vyšší než těch volně rostoucích, ale zato nám nabízejí široké možnosti využití a styl.

Zelené stěny

Tvarovaný smrk, foto med

Stromy pěstované do plochých zelených stěn – v horizontální i ve vertikální rovině – nemají velké nároky na prostor. Dlouhodobě udržovat ve velmi omezených rozměrech, neboť pravidelné stříhání brání stromu rozvinout se do tradičních rozměrů. Přitom si takto pěstovaný strom zachovává všechny cenné vlastnosti. Dobře známé jsou tímto způsobem pěstované jabloně, jejichž úroda je srovnatelná s úrodou z tradičně pěstovaných jabloní. Jejich výhodou je, že mohou vytvářet optickou clonu, jejímž prostřednictvím dokážeme vyčlenit soukromý prostor, dokonce i živý plot. Dále fungují jako prachový filtr a poskytují bezpečné místo pro hnízdění drobného ptactva. Mají určité estetické hodnoty a některé příjemně voní.

Horizontální tvary a deštníky

Tvarované deštníky z listnáčů, foto med

Na moderních zahradách se stále větší oblibě těší stromy pěstované do horizontálních plochých tvarů, a to zejména deštníkovitých. Nejlépe se uplatňují na menších zahradách, u atriových domů či na malých dvorech. Ocení je každý, kdo pochopil obrovský rozdíl mezi stínem slunečníku a živého listnatého stromu. Tímto způsobem však můžeme úspěšně tvarovat jenom některé z nich: především javor babyku, habr, moruši, platan a lípu. Lípu tvarujeme jednoduše. Má oblíbenou charakteristickou vůni květů a roste dostatečně rychle, abychom si zeleného deštníku/slunečníku relativně brzo užili, a přesto tak pomalu, abychom strom nemuseli často stříhat.

Výsadba

Koruny ve tvaru koulí, foto med

Vedle běžných úkonů spojených s výsadbou stromů určených k tvarování je několika kůly pečlivé ukotvíme v terénu. Tvarovaný strom totiž musí dobře zakořenit bez toho, aby změnil polohu. Zejména u stromů s budoucí vertikální zelenou plochou je ukotvení důležité, aby větrné poryvy strom nenaklonily.

Tvarovací řez

Tvarovaný tis, foto med

Tvarované stromy ze zahradních center už mají vypěstovaný základní tvar. Na nás pak zůstává péče o udržení předem vytvořeného tvaru pravidelným řezem, prováděným dva až třikrát do roka. První řez bychom měli dělat začátkem jarního období, druhý podle místních klimatických podmínek od druhé poloviny června do začátku července. V případě velmi bujného růstu letorostů provedeme ještě řez třetí, a to na začátku září. Strom pak lépe obrůstá. To ale také znamená, že je důležité zajistit stromu pravidelný přísun živin.