Zimní řez stromů a keřů

výchovný řez stromů v zimě
Zimní řez stromů, foto med

Leden a únor jsou vhodnou dobou pro zimní řez, tedy pro zdravotní a opravný řez stromů a keřů. Dáváme pozor, aby se při dořezávání, zejména pokud odřezáváme silné větve, neodloupávala žádná kůra. Můžeme tomu zabránit dvoufázovým řezáním – nařízneme větev zespoda, blíž ke kmeni a potom shora kousek dál od kmene. 

ledem pokryté keře
Okrasné keře v zimě, foto med

Zimní řez stromů a keřů bychom měli vést v zesíleném místě, místě zvaném větevní kroužek, kde se rána nejrychleji zacelí. Pro větve o průměru větším než dva centimetry je vhodné přetřít ránu stromovým balzámem nebo jiným odpovídajícím přípravkem. K práci si vybereme bezmrazý den, teplota by neměla klesnout pod bod mrazu. Výchovný řez se v předjaří týká všech druhů ovocných stromů, udržovací pouze jabloní a hrušní. Připravíme si dobře nabroušené zahradnické nůžky a pilku.  

Jaké stromy tvarujeme

Za bezmrazých dnů můžeme tvarovat mnoho okrasných stromů kromě břízy, javoru a ořešáku, v nichž se brzy rozproudí míza, která by ronila, a větší rány by se zdlouhavě hojily a staly se zdrojem případné infekce. Řez u břízy a javorů (vyjma babyky a javorů tvarovaných tzv. na hlavu, které řežeme v lednu až únoru) provádíme až ve vegetační době, po úplném vyvinutí listů. Nejvhodnější dobou pro řez ořešáku je červenec až srpen.

Zdravotní i opravný řez keřů

Seříznutý tavolník, foto med

Prosvětlíme a zmladíme keře červeného, bílého i černého rybízu a angreštů, protože raší velmi brzy. Vyřežeme čtyřleté a starší větve s tmavou kůrou. V teplejších dnech začneme s řezem révy vinné a kiwi. Opět platí, že neřežeme za většího mrazu, limitem je – 5 °C.

Zdravotní i opravný řez stromů

Opravný řez stromů, foto med

Z ovocných stromů odstraníme zbylé seschlé plody, které by se mohly stát zdrojem infekcí. Obsahují například spóry hub, především nebezpečné moniliózy. Při prořezávání stromů sledujeme celkový tvar stromu, a proto občas od stromu poodstoupíme. Je-li to možné, pracujeme raději ve dvojici, kdy jeden prořezává a druhý opodál posuzuje tvar a dává další pokyny. Řez jádrovin začneme nejlépe v únoru. Řez peckovin, tedy třešní, slivoní, nektarinek, broskví a meruněk provádíme až zjara, zhruba v době jejich květu. Příliš časným řezem bychom totiž stromy oslabili.