Choroby a škůdci jabloní

 podzimní sklizně jablek, některé plody jsou napadené škůdci
Choroby a škůdci jabloní, foto med

Doba podzimní sklizně jablek nám kromě radostné práce s uskladněním úrody a výrobou moštů může i nepříjemně zasáhnout zjištěním, že plody jsou nahnilé, červivé nebo strupovité. Zdravotní stav jabloní a kvalita jablek může být ohrožena četnými chorobami a škůdci. Může se jednat o fyziologické poruchy v době růstu nebo v době plodnosti nebo o choroby, které způsobují živočišní škůdci. Jak poznáme, o jaké choroby a škůdci jabloní se jedná a jak se proti nim bránit?

Ochranná opatření jsou podle napadení jabloní či plodů rozdílná. Chemické postřiky na choroby a škůdci jabloní bychom měli používat při škodlivém výskytu, nadbytečné našemu zdraví nijak neprospějí. Po sklizni jabloně přihnojíme draselnými hnojivy a před příchodem zimy je důkladně zalijeme.

Moniliová hniloba plodů

Hniloba plodů, foto med

Monilióza je choroba způsobená houbou Monilia fructigena a M. laxa. Její výskyt často souvisí s předchozím poraněním plodu jiným škůdcem (obaleč), nebo došlo k potlučení kroupami nebo nešetrným zásahům, které umožní vniku infekce. Monilióza se projevuje hnědnutím pletiva a tvorbou koncentrických kupek světle hnědavé barvy na povrchu plodů. Při silném napadení plody zasychají a také mohou zůstávat na stromě až do dalšího roku. I jen nepatrně napadené plody mohou způsobit značné ztráty při skladování ovoce.

Prevence: Pro zamezení výskytu moniliózy je třeba včas zasáhnout proti obaleči jabloňovému, průběžně kontrolovat stromy a ihned odstraňovat napadené plody. Také je důležité nenechávat po sklizni plody pod stromy, ale odstranit je úplně ze zahrady.

Ochrana: Ošetření fungicidy Discus, Delan 700 WDG, Zato 50 WG, Rovral, Baycor…

Pilatka jablečná

Plody napadené pilatkou, foto med

Škůdcem jabloní je pilatka, méně než centimetrový motýlek, jehož samičky kladou do bází květů vajíčka. Toto probíhá v průběhu května. Když přijde čas sklizně, zjistíme, že jablka mají na povrchu nápadné korkovité jizvy – jsou to pozůstatky po žíru mladých housenek na vyvíjejícím se plodu. Tyto jizvy se později zacelí hnědavou korkovitou vrstvičkou a prakticky samy o sobě neznamenají, mimo vady na kráse, znehodnocení plodu. Mnohem horší je žír větších larev, které se zahlubují do dužniny a vyžírají střed plodu. Plod je znehodnocen nejen žlutobílými housenicemi, ale i množstvím trusu. Takto poškozená jablka buď rovnou opadají, anebo se po sklizni při uskladnění stávají zdrojem hnilob. Na přelomu června a července se housenice zavrtávají do země pod stromy, spřádají si kokon a v něm přezimují, proto musíme poškozené plody odstraňovat.

Ochrana: Chemická ochrana se provádí v době líhnutí larev, nejlépe po opadu květních plátků, kdy můžeme dobře vidět vajíčka na mladých plodech. Přípravky volíme netoxické, aby nezahubil včely, který v té době opylují květy. Vhodný je Reldan 40EC, Zolone EC nebo Zolone WP.

Strupovitost

Strupovitost jablek, foto med

Strupovitost způsobuje houba Venturia carpophila, napadající plody, letorosty a listy. Už na nezralých plodech lze pozorovat drobné, okrouhlé olivově šedé až šedočerné, 1 až 4 mm velké skvrnky, které se nacházejí zpravidla v okolí stopky. Jejich počet roste, skvrny se brzy spojují a posléze vytvoří různě velké, šedočerné plochy. Postižená místa nerostou, plody se deformují a praskají. Následně je napadá moniliová hniloba. Nejvíc postižené jsou plody v zahuštěných výsadbách a ve spodních částech severní strany koruny. Na letorostech se choroba projevuje oválnými, 3 až 5 mm velkými ohraničenými skvrnami zelenohnědé až hnědé barvy. Na listech jsou patrné okrouhlé šedé skvrny, jež se mohou projevit nekrózami až vypadáváním pletiv. Choroba se šíří zejména za vlhkého a teplého počasí (optimum 20 až 25 °C). Přezimuje v podobě podhoubí na letorostech či povrchu kůry. Významné jsou rozdíly v náchylnosti jednotlivých odrůd.

Prevence: Výběr vhodné lokality i odrůdy, vzdušný porost a koruny.

Ochrana: Pro přímý zásah se hodí přípravky Baycor 25 WP, Clarinet 20 SC, Dithane M 45, Novozir MN 80, Discus, Syllit 65 WP a Delan 750 WDG…