Péče o ovocné stromy a keře v zimě

jablka na staré jabloni s již opadaným listím
Stará jabloň, foto med

Půda bývá promrzlá do hloubky a bez sněhové pokrývky se ochlazuje více než půda zasněžená. Humusem zásobená a zatravněná půda se prochládá méně než půda suchá. V únoru a začátkem března začneme prořezávat některé ovocné stromy a keře v zimě, zmlazujeme staré jabloně a hrušně. Také aplikujeme zimní postřiky proti škůdcům a začneme s prvním hnojením. Na zahradě je stále co dělat.

Slunce má ke konci února již dosti hřejivé paprsky, a proto musíme chránit zejména silnější kmeny větších a starších stromů nátěrem proti přehřátí.Silné námrazy mohou být pro stromy a keře nebezpečné, zejména pro stálezelené listnáče a všechny jehličnany.

Zimní řez ovocných stromů a keřů

Rybíz, foto med

Začínáme zpravidla s řezem a průklestem keřů s drobným ovocem jako rybíz, angrešt aj., to můžeme dělat za příznivého počasí už v lednu. Je také poslední doba, kdy je možné přesazovat mladší ořešáky. Pokračujeme průklestem přestárlých a přehuštěných jádrovin. Mladé stromky upravujeme řezem nebo průklestem až v dubnu. Rány po řezu ihned zatřeme štěpařským voskem nebo stromovým balzámem. V únoru a začátkem března dokončujeme řez a zmlazování volně rostoucích ovocných stromů. Přísně tvarované ovocné stěny jádrovin však ještě neupravujeme, teprve pozdějším řezem omezíme přírůstky a docílíme toho tvaru. Řez a průklest přísných tvarů ovocných dřevin začneme dělat nejlépe v březnu – ovocné stěny a štíhlá vřetena jsou na řez náročné. Od února začínáme řezat révu vinnou, a to zkracováním jednoletých a dvouletých výhonů a odstraňováním výhonů ze starého dřeva.

Okrasné keře

Přerostlé živé ploty zmladíme, ostatní zastřihneme. Není-li zmrzlá půda, zalijeme okrasné stálezelené keře, neboť i v zimě je nutné je občas zalít, a když je sníh, nahrnout ho ke kmenům stromů a keřů. Zvýší se průsak vody do půdy a současně se oddálí rašení pupenů, což může být významné zejména pro teplomilnější rostliny.

Proti škůdcům

Mráz, foto med

Za bezmrazého počasí provedeme zimní postřik, a to tak, že důkladně opláchneme především kmeny a silné větve, kde se skrývá nejvíce přezimujících larev. Naproti tomu v zahradách s větším výskytem mšic je nutný postřik letorostů a jejich konců, neboť tam přezimuje nejvíce vajíček. Broskvoně trpící kadeřavostí právě v této době postřikujeme 10% roztokem Sulky. Květní pupeny ovocných stromů lákají některé ptáky k vyklovávání. Nejpatrnější to bývá na drobném ovoci, jehož pupeny upřednostňují. Nejlepší je preventivně je postříkat vápenným mlékem s přídavkem Arborolu, který páchne a ptáky odpuzuje. Hlavy vinné révy a ponechané tažně po jarním řezu ošetříme roztokem Polybaritu nebo Sulky proti akarinóze.

Hnojení

Kvetoucí hrušeň, foto med

Od února můžeme stromy a keře v zimě přihnojovat průmyslovými hnojivý, především dusíkatými. Hnojivá, stejně jako rozhozený kompost, mělce zapravíme do půdy, pokud je rozmrzlá. Vinnou révu přihnojíme v březnu první dávkou dusíkatého hnojiva do rýhy mezi řádky a půdu opět zahrneme. V březnu také přihnojíme růže ještě před odhrnutím, okrasné keře i jehličnany.