Padlí okrasných rostlin a trávy

listy, které napadla houba padlí
Padlí na listech, foto med

Pravé padlí okrasných rostlin je houba, která se šíří zejména v parných letních dnech po zvlhčení listů rosou nebo deštěm. Toto onemocnění může napadnou mnoho druhů okrasných rostlin, například růže, stračky, floxy, astry, azalky, begónie a celé řadě jiných rostlin. Jedna z forem padlí poškozuje různé druhy trávy a dokáže v krátké době zlikvidovat pěstěný okrasný trávník. Jak houby likvidovat a jak onemocnění předcházet?

Floxy napadené houbou padlí, foto med

Padlí okrasných rostlin je choroba, jenž se vyskytuje především v letním období, kdy jsou vysoké teploty a současně nižší vzdušná vlhkost. Nejsilněji bývají rostliny poškozovány koncem léta na přelomu srpna a září. Podle rostlin, které nejčastěji to které padlí napadá, je i pojmenované. Rozeznáváme pravé a nepravé padlí. Chovají se podobně, přičemž padlí pravé má destruktivnější dopad na rostliny než padlí nepravé. Ať už jsou naše rostliny napadeny pravým nebo nepravým padlím, zasahujeme stejně, takže rozlišení není zas až tak důležité.

Padlí begoniové

Begónie, foto med

Padlí begoniové napadá listy, řapíky i stonky begonií. Skvrny s bělavým moučnatým povlakem se šíří postupně, pletiva ztrácejí barvu a odumírají. Jednotlivé odrůdy begónií bývají různě náchylné, ty citlivé mohou při pro padlí ideálních teplotních podmínek zcela odumřít. Proto je nutný vždy včasný zásah fungicidem.

Padlí azalkové

Azalky může napadnout padlí azalkové, foto med

Vláknité mycelium tvoří bělavé skvrny či souvislé povlaky na líci listů. Do nitra azalek proniká toto padlí speciálními vlákny, jimiž odebírá z rostliny živiny. Bílé povlaky nejprve tvoří na povrchu nepohlavní spóry, jež infikují další listy, a to bez potřeby vlhka. Během roku pak padlí azalkové vytvoří drobné plodničky. Příčinou napadení jsou vyšší teploty střídající se s dešti. Jakmile zjistíme první příznaky, musíme chemicky zasáhnout, a postřik podle potřeby opakovat.

Padlí travní

Travní padlí, foto med

K zástupcům mnoha různých druhů padlí náleží i forma poškozující různé druhy trav. Padlí travní se vyznačuje tradičními příznaky, které jsou pro tuto chorobu charakteristické. Na trávě se v době vegetace vytváří bělavý moučnatý povlak, který se po nějaké době mění v rozsáhlé šedavé či hnědavé skvrny, a porost postupně odumírá. Travní padlí se šíří větrem a vodními kapkami při dešti nebo zálivce. Travní drny napadeného porostu mají nižší schopnost přezimovat a mohou snadněji vymrznout. Poškozeno je i vytvářené osivo. Příčinou jsou přehoustlé a extenzivně sekané porosty, vysoká vzdušná vlhkost, porosty přehnojované dusíkem a zastíněné polohy. Ochrana spočívá v postřiku fungicidy brzy zjara. Pokud se padlí na trávníku objeví i na podzim, ošetříme ho i v této době poměrně širokou škálou dostupných prostředků – fungicidy. Prevence: K zakládání trávníku vybíráme semena odolných odrůd. Vyrovnaná výživa a časté sečení rozšiřování choroby omezují.

Jak se bránit proti padlí

Padlí na Meduňce lékařské, foto med
  • Před výsadbou dáváme přednost rezistentním odrůdám.
  • Stanoviště pro okrasné rostliny vybíráme takové, kde má vzduch možnost dostatečně proudit.
  • Porosty nikdy nepřehušťujeme, aby nedocházelo k dlouhodobému ovlhčení rostlin.
  • Nepřehnojujeme dusíkatými hnojivy.
  • Preventivně postřikujeme biologickými přípravky (Bioton, Bijan).
  • Při objevení výskytu padlí podle návodu výrobce aplikujeme postřik přípravky Karathane, Rubigan, Discus nebo Ortiva. Po 10 dnech postřik opakujeme.
  • Do postřikové kapaliny přidejte vždy smáčedlo nebo pár kapek saponátu, aby se všechny ošetřené části rovnoměrně pokryly postřikovou kapalinou.