Padlí rostlin – révové, americké, jabloňové…

Houbový choroba rostlin padlí - jakoby pomoučněné rostliny
Padlí rostlin, foto med

Padlí rostlin je houbové onemocnění, které vypadá tak trochu, jakoby někdo napadenou rostlinu pomoučnil. Objevuje se zpravidla nečekaně a náhle, zničehonic máme listy i celé výhony pokryté šedobílým povlakem. Charakteristický moučnatý povlak na svrchní straně listů způsobí, že rostliny vadnou a předčasně usychají, plody popraskají, zhnědnou a jsou nepoživatelné. Padlí se nejrychleji šíří v horkém létě a napadá nejrůznější rostliny. Vyskytuje se jak na ovocných dřevinách, jako je réva nebo jabloně, tak na zeleninách, jakým je hrách, okurky, dýně aj. Nechceme-li přijít o úrodu, musíme rychle zasáhnout.

Padlí se na různých rostlinách chová jinak, ale prevence a likvidace této houbové choroby je podobná.

Prevence

Nepřehnojujeme dusíkem, zejména, když v půdě chybí draslík. Nepřehušťujeme porost, likvidujeme plevel.

Léčba padlí rostlin

Padlí na dýních, foto med

Nejprve odstraníme infikované výhony a další části rostlin. Napadené rostliny postřikujeme fungicidy, např. Emerald 10 EC, Americké padlí STOP, Aliette 80WG, Rubigan 12 EC, Delan 700WDG, Bioton, Discus apod. První postřik dřevin aplikujeme asi týden před rozpukem květů, další podle potřeby ve desetidenních intervalech do poloviny léta. Aplikací fungicidů lze léčit pouze letorosty a základy plůdků, které se vyvíjí ze zdravých pupenů.

Padlí révové

Vinná réva, foto med

Padlí révy (Uncinula necator) postihuje všechny zelené části keře, letorosty, listy, květenství a hlavně nezralé hrozny. U větších bobulí dochází v důsledku poškození povrchových buněk k praskání (tzv. semenné průtrže). Podhoubí tohoto onemocnění přezimuje v pupenech, na jaře po vyrašení porůstá mladé letorosty. K významnému napadení hroznů dochází od fáze zaměkání. K šíření dochází při vyšších teplotách, pohybujících se mezi 25 – 30 °C a za vyšší či střídavé vzdušné vlhkosti. Šíření zamezí až nízké teploty pod 15 °C s deštivým počasím.

Padlí jabloňové

Jabloně, foto med

Padlí jabloňové (Podosphaera leucotricha) se nejčastěji vyskytuje v červenci. Typickým příznakem jsou bělavé povlaky na letorostech, listech i mladých plodech. V důsledku poškození a odumírání povrchových buněk se postižené části zbarvují šedozeleně, dochází k redukci růstu a k deformacím, časté je i zasychání letorostů a listů. Na napadených plodech se objevuje nápadná síťovitá rzivost, patrná až do sklizně. Při sekundární infekci vyvinutých listů vznikají světlezelené, neohraničené skvrny, obvykle jen s nenápadným porostem podhoubí, doprovázené mírnými deformacemi. Onemocnění se šíří zejména ve fázi intenzivního růstu stromů, ideální jsou podmínky při teplotním rozmezí 24 až 32 °C s častými dešti, rosami či mlhou (zajišťují potřebnou vlhkost vzduchu). U náchylných odrůd má padlí na svědomí významné škody; postižené stromy mají malé listy, krátké a slabší přírůstky, menší plody. Další škůdci jabloní ZDE.

Americké padlí angreštové

Angrešt, foto med

Americké neboli hnědé padlí angreštu (Podosphaera mors-uvae) a tvoří moučnaté povlaky na letorostech, řapících, listových čepelích i plodech angreštu. Na podhoubí se vytvářejí hnědé povlaky silnostěnného sekundárního podhoubí produkují plodnice. Postižené letorosty přestávají růst, listy jsou menší a zdeformované. Napadené plody jsou zdeformované, nevzhledné a mají nepříjemnou chuť, při silné infekci se plody nevyvíjejí vůbec a zasychají. Podhoubí přezimuje v pupenech, toto houbové onemocnění v posledních letech napadá i rybíz. Je proto důležité vybírat odolné odrůdy.

Padlí hrachové

Choroba Padlí hrachové , foto med

Padlí hrachové (Erysiphe pisi) je houbová choroba, znehodnocující luskoviny. Jeho projevy jsou typické a prakticky srovnatelné se všemi jinými druhy padlí. Na listech nacházíme zprvu bělavé tečky, které se postupně zvětšují do rozsáhlých skvrn, až se slévají po celých listech nebo i stoncích. Silně napadené části rostlin žloutnou a postupně zasychají. Postižený hrách poskytuje nižší výnosy nebo nekvalitní lusky. I na nich se padlí projevuje. Napadená semena mají šedavé zbarvení. Větší problém způsobuje padlí na pozdních odrůdách hrachu. V následných vývojových fázích jsou patrné tmavé, černé plodničky houby, z nichž se uvolňují spory roznášené větrem a kapkami deště. Šíření padlí je významnější hlavně na sklonku léta, podporuje ho teplé počasí. Možnosti ochrany přináší volba odolnějších odrůd, vyrovnaná výživa a zálivka, která nesmáčí listy. Také v přehuštěných porostech hrachu je výskyt padlí častější.