Okrasné stromy v zahradě

nádherné bílé květy šácholanu hvězdicovitého
Magnólie hvězdicovitá, foto med

Okrasné stromy spolu se zahradními stavbami a konstrukcemi tvoří kostru výtvarného řešení zahrady a do velké míry ovlivňují její styl a strukturu. Jejich dekorativní charakter se stále mění – opadavé kvetou, mají plody, mění barvu listů a nakonec opadají, takže váha těch stálezelených se v obraze mění také.

Ve většině zahrad hrají hlavní roli malé ozdobné stromy. Velké stromy jsou vhodné především do velkých zahrad. Do některých zahrad budou vhodné třeba jen mladé stromky s ořezanou korunou, například hlavaté vrby.

Kompozice

Kompozice z jehličnanů, foto med

Nejdůležitější je správný výběr a umístění stromu v zahradě – špatně zvolené nebo umístěné stromy by časem mohly být spíše na obtíž, třeba tím, že budou stínit tam, kde nemají. Při výběru stromu bychom si měli představit jeho siluetu proti obloze, zdi nebo živému plotu. Vezmeme v úvahu jeho vzrůst a šířku i vzhled v různých ročních obdobích, volíme i počet kmenů v expozici a v jaké kombinaci budou nejlépe působit… Otázek je k promýšlení mnoho a patří mezi ně, i zda v případě, že si pořídíme stromy listnaté, nás nebude zlobit věčné uklízení opadaných květů, listí a případně i plodů.

Skupiny stromů

Skupiny stromů mohou vypadat velmi pěkně. U nekonvenční výsadby vyzkoušíme volná seskupení, která by měla vypadat jako přirozený porost, nebo skupiny tvořené třemi nebo pěti stromy, např. javory nebo břízami. Lichý počet stromů ve skupině vypadá na pohled vždy lépe než sudý. Kombinujeme-li stromy různých druhů, zjistíme si ještě před nákupem jejich nároky, i potencionální výšku a šířku. To pro jistotu, že žádný z nich nedominuje a vzhledem se navzájem doplňují. Ani sudý počet není špatně: vysadíme dva stromy tak, aby v budoucnu posloužily k zavěšení houpací sítě.

Solitéry

Bříza himalájská, foto med

Máme-li malou zahradu vhodnou jen pro jeden strom, měli bychom uvážit v první řadě konečnou výšku a šířku, siluetu, vzhled, barvu a mohutnost, dále pak hodnoty méně podstatné, tj. květy a plody. Vybíráme strom, který ladí s okolím. Všechny stromy vyžadují přiměřený prostor, aby mohly zdravě růst a zachovaly si přirozený tvar, takže nejprve zjistíme jejich požadavky. Ve větších zahradách může pěstování stromu jako solitérního prvku vyvolat ohromující dojem. Vybereme takový, který má mohutný tvar nebo mimořádně pěkné listy, určitě se vyvarujeme stromu, který jen nakrátko na jaře vykvete a po zbytek roku nemá co ukázat. A vybraný strom umístíme na vhodné stanoviště, kde se dá obdivovat z různých míst po celý rok.

Malé stromy

Plody okrasné jabloně, foto med

Mezi malé okrasné stromy patří Jabloně (Malus), Jeřáby (Sorbus), Japonské javory (Acer palmatum), nebo stromy s pestrými listy, např. žlutozelený trnovník Akát (Robinia pseudaocacia Frisia). K ohraničení prostoru vybereme stromy, které působí dobře při pohledu z dálky, např. Topol bílý (Populus alba), malé Jalovce (Juniperus cummunis Hibernica) nebo vznešené Cypřiše (Cupressus sempervirens).

Tvar a vzhled

Základní tvary stromů:

  • Rozložitý
  • Sloupovitý
  • Smuteční
  • Kuželovitý
  • Kulovitý
  • Mnohovětevnatý
Jeřáb. foto med

Tvar a vzhled stromu určují prvotní dojem – sloupovitý cypřiš vytváří zelený pilíř, zatímco kvetoucí hloh vypadá jako terč. Stromy, které rostou vzpřímeně a mají husté větve, působí obecně příliš konvenčněji než stromy s rozvolněnou formou větvoví. Rozložité okrasné stromy, především stálezelené listnáče a jehličnany, vrhají široký stín. A tak umožňují vysázet podrost jen omezeně, ale za horkých dnů nabízejí chladné zátiší. Kromě celkové siluety uvažujeme i o tvaru a charakteru růstu větví především opadavých stromů, které vyniknou v zimě. Břízy a japonské javory mají jemné štíhlé větve, kdežto ozdobné ovocné stromy vypadají většinou masivněji.

  • V malé zahradě omezíme výšku stromu změnou jeho přirozeného tvar drastickým ořezáním (na hlavu). Nebo prořezáním tak, že vytvoříme strom s více kmeny.
  • V konvenčně pojaté zahradě zkusíme tvarování – umění sestřihnout stálezelené stromy do tvaru ptáků, kuželů nebo koulí.