Zahradní zídka stavěná nasucho

zídka v zahradě postavená nasucho z kamenů
Zahradní zídka stavěná nasucho, foto med

Suchá zahradní zídka z velkých kamenů, které necháme pestře obrůst rostlinami, se bezpochyby stane nepřehlédnutelným skvostem zahrady. Máme-li k dispozici dostatek kamenů, není stavba takové zídky nijak zvlášť složitá. A protože suché zídky hojně navštěvuje hmyz a různí drobní živočichové, obohatíme zahradu její výstavbou rozhodně o víc, než jen o výsostně estetický prvek.

Kamenná zídka, foto med

Všude, kde byla kamenitá půda, vytvářeli lidé obdělávající půdu z vysbíraných kamenů suché zídky, ohraničující jejich pozemky. Tyto zídky se nazývají suché, protože v nich kameny nespojuje malta. Na zídkách, pokud na ně vítr navál dost zeminy, se pak ujaly mnohé rostliny. Dnes se podobné kamenné zídky zřizují v okrasných zahradách a slouží k zadržování svahů, vytváření teras i k ohraničení jednotlivých částí zahrady.

Umístění a tvar zídky

Zídku stavíme buď jako tzv. květinový oboustranný val anebo jako účelové podepření svahu či ohraničení třeba odpočinkového prostoru od chodníku, trávníku, na konci zahrady apod. Na prudším svahu můžeme vytvořit i několik takových zídek, na mírnějším stačí jedna jako Přiměřená výška zídky je 50 až 80 cm.

Kameny

Kamenná zídka, foto med

Kameny poměrně draze nakoupíme například v zahradnických centrech, anebo je získáme od zemědělců, jejichž pole jich při orbě každoročně vydávají dost a dost. Na stavbu zídky používáme lomový opracovaný kámen s rovnou přední stranou, Nejvhodnější je žula, rula či jemnozrnný pískovec. Nevhodná je zahradní zídka z opuky, břidlice a nasákavých druhů kamenů.

Jak stavět zídku

zídka
Zídka z kamenů, foto med

Základy u zídek do 50 cm výšky stačí 20 až 25 cm hluboké. Aby nedocházelo k vymílání půdy, vytvoříme kvalitní drenážní zásyp z drobných kamenů nebo zbytků ze stavby. Na štěrk položíme vrstvu propustné textilie, aby se nezanášel zeminou. Stejně jako u zdí z cihel, kde se střídají vrstvy běhounové a vazební, respektujeme i u kamenných zídek zákony statiky pro stabilitu zídky nejen při stavbě, ale i dlouho poté. Kameny pravoúhlého tvaru můžeme pokládat do výšky svisle, zatímco nepravidelné tvary způsobují, že se kameny musí směrem nahoru postupně přibližovat ke středu zdi v určitém úhlu, aby se proti sobě ležící kusy mohly navzájem opírat. Při výšce 1 m musí být základ široký také 1 m. Z toho vychází i sklon stěny – asi 15 stupňů. Ten musíme v průběhu stavby neustále kontrolovat. Suché zídky vyšší než jeden metr by se již stavět neměly.

Drny místo malty

Jako „spárovací maltu“ můžeme využít pás travního koberce, který je díky svému kořenovému systému dostatečně stabilní, ale přesto ohebný a můžeme ho vtlačit do mezer mezi kameny. Velmi vhodná je také hlinitá nebo jílovitá zemina, anebo si namícháme směs zahradní zeminy, do které přidáme písek a drobný štěrk. Půda na kamenných zídkách nemusí být příliš úrodná, protože rostliny, kterým se na nich daří, jsou nenáročné. S chudým substrátem se zcela spokojí zejména suchomilné rostliny. Do zeminy napěchované do spár pak zasadíme drobné rostliny – skalničky, které zídku nejen zdobí, ale i zpevňují.

Rostliny vhodné do suché zídky

Kvetoucí zídka, foto med

V koruně zídky, kde je málo vláhy, je vhodné sázet skalníky, kvetoucí lýkovce, nízké druhy pěnišníků, čilimník, vřesovce, plazivou vrbou, třezalkou kalíškatou nebo mochnou. Nejvíce vláhy je u úpatí zídky, kam vysazujeme v trsech neodnožující a zakrslé druhy, které zídku nezakryjí: patří sem čemeřice, hlaváček, některé druhy levandule, pryšec, koniklec. Vybíráme samozřejmě z rostlin, které snesou extrémní podmínky, a to hlavně sucho, neboť zídka nedokáže dlouho udržet vláhu. Ve spárách mezi kameny se dobře daří četným druhům lomikamenů, žlutě kvetoucí tařici skalní, některým kakostům, hvozdíkům nebo zvonkům. I na prudkém slunečním žáru na vrcholu zdi bez úhony porostou netřesky a rozchodníky. Z keřů jsou pro tyto zídky typické šípkové růže.

Pracovní postup

Kvetoucí rostliny na zídce, foto med
  1. Základ zídky je z udusaného hladce uhrabaného písku. Zeminu vybereme do hloubky 40 cm a výkop potom zasypeme obyčejným kopaným pískem.
  2. První pokládané kameny založíme do písku v hloubce asi 20 cm. Potřebují tuto oporu, aby mohly nést další vrstvy, ležící nad nimi.
  3. Trávní pás nahrazuje při tomto způsobu výstavby zdi maltu. Všechny mezilehlé prostory musíme dobře vyplnit, třeba i dvěma vrstvami hustého drnu – trávou dovnitř.
  4. Přečnívající okraje zeleného travního pásu jednoduše odřízneme velkým nožem a použijeme je posléze znovu jako přídavný plnicí materiál za kameny dovnitř zídky.
  5. Přírodní kameny leží dobře obalené mezi vrstvami travního pásu. Zbývající otevřené prostory se časem uzavřou prstí a kořenovým systémem.